การเตรียมพร้อมรับมือการปรับค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ และสถานการณ์แรงงานเมื่อต้นปีที่ผ่านมาและแนวโน้มปี 2561 ครั้งที่ 2

บรรยายหัวข้อ “การเตรียมพร้อมรับมือการปรับค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ และสถานการณ์แรงงานเมื่อต้นปีที่ผ่านมาและแนวโน้มปี 2561 ครั้งที่ 2”

วันที่ 15 มีนาคม 2561  เวลา 14.30 – 16.30 น.

สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 1 ห้องราชพฤกษ์ อาคารอมตะเซอร์วิสฯ

จัดโดย : สมาคมนักทรัพยากรมนุษย์อมตะนคร (HRA) 

กฎหมายแรงงานใหม่ รู้จริงก่อนใคร พร้อมรับมือก่อนใคร ได้ใจCEO

บรรยาย หัวข้อ “กฎหมายแรงงานใหม่ รู้จริงก่อนใคร พร้อมรับมือก่อนใคร ได้ใจ CEO”

วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น.

สถานที่ : ศูนย์การเรียนรู้ เครือบริษัทสมบูรณ์

จัดโดย : ชมรมอมตะซิตี้

ท่านถาม เราตอบ สารพันปัญหาด้านแรงงาน

บรรยยายหัวข้อ “ท่านถาม เราตอบ สารพันปัญหาด้านแรงงาน”

วันที่ 8 มีนาคม 2561   เวลา 13.00 – 16.00 น.

สถานที่ : ห้องเรียน 3001 ชั้น 3 อาคารนวมินทร์ฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

จัดโดย : สมาคม PMAT ร่วมกับนิด้า

เทคนิคการปรับค่าจ้างขั้นต่ำอย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมาย

บรรยายหัวข้อ “เทคนิคการปรับค่าจ้างขั้นต่ำอย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมาย”

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 13.00 – 16.30 น.

สภานที่ : โรงแรมโนโวเทล บางนา ชั้น G ห้องสวนหลวง 5

 

ร่างพรบ.แรงงานสัมพันธ์ ใครได้ใครเสีย

บรรยายหัวข้อ “ร่างพรบ.แรงงานสัมพันธ์ ใครได้ใครเสีย”

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 13.00 – 16.30 น.

สถานที่ : ศูนย์ฝึกอบรม บ.บางกอกกลาส – โรจนะ