เทคนิคการเจรจาต่อรอง และการรับมือ กรณีประท้วงอย่างสร้างสรรค์

ผู้จัดโดย : ชมรมบริหารงานทรัพยากรบุคคล 304

หลักสูตร : เทคนิคการเจรจาต่อรอง  และการรับมือ กรณีประท้วงอย่างสร้างสรรค์

วันที่    29-30 ก.ย. 60

เวลา   9.00 – 16.30 น.

กฎหมายแรงงานฯที่ปรับปรุงใหม่ ปี 2560 ที่ท่านจะรู้จริง และทำได้ถูกกฎหมาย

ผู้จัดโดย    ชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลบางขุนเทียน

หลักสูตร    กฎหมายแรงงานฯที่ปรับปรุงใหม่ ปี 2560 ที่ท่านจะรู้จริง และทำได้ถูกกฎหมาย

วันที่         27 ก.ย. 60 เวลา         13.30 -16.30 น.

“กฎหมายแรงงานฯที่ปรับปรุงใหม่ ปี 2560 …….ที่ท่านจะรู้จริงและทำได้ถูกกฎหมาย “

ผู้จัดโดย   ชมรมการบริหารงานบุคคลเพชรเกษม – สมุทรสาคร

หลักสูตร   กฎหมายแรงงานฯที่ปรับปรุงใหม่ ปี 2560 …….ที่ท่านจะรู้จริงและทำได้ถูกกฎหมาย

วันที่        วันเสาร์ที่  19  สิงหาคม  2560

เวลา        09.00 – 16.00 น.

สถานที่    ห้องประชุมโรงพยาบาลมหาชัย 1 ชั้น 3

Executive Development Program (EDP

ผู้จัดโดย   บริษัท ศูนย์พัฒนาองค์รวม จำกัด
หลักสูตร   Executive Development Program (EDP
วันที่        วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560
เวลา        09.00 – 16.00 น.
สถานที่    ณ ห้อง Jupiter ชั้น 9 อาคารชินวัตร 3 

การสร้างความผูกพันของพนักงานและการรับมือปัญหาแรงงานในยุค 4.0

บรรยายให้หัวข้อ “การสร้างความผูกพันของพนักงานและการรับมือปัญหาแรงงานในยุค 4.00”

จัดโดย บริษัท แกลลัพ จำกัด

วันที่ 17 สิงหาคม  2560  เวลา 13.00 – 16.00 น.

ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา