อบรมกฎหมายแรงงาน

วินัยและการเลิกจ้าง อบรมกฎหมายแรงงาน

ผู้จัดโดย :    Omega World class หลักสูตร :    การลงโทษทางวินัย วันที่        :    15 – 16 ตุลาคม 2563 เวลา        :    9.00 – 16.45  น. อบรมกฎหมายแรงงาน วินัยและการเลิกจ้าง ฝ่าวิกฤตเลิกจ้...

ข่าวสารและกิจกรรม, อบรมกฎหมายแรงงาน

รอบรู้เรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

อบรมกฎหมายแรงงาน ผู้จัดโดย :  สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) หลักสูตร :  รอบรู้เรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงาน วันที่ :          25  กันยายน 2563 เวลา :          13.00 – 16.30 น. สถานที่ ...

ข่าวสารและกิจกรรม, อบรมกฎหมายแรงงาน

การลงโทษทางวินัยที่ชอบด้วยกฎหมาย

อบรมกฎหมายแรงงาน ผู้จัดโดย     Omega World Class หลักสูตร    การลงโทษทางวินัยที่ชอบด้วยกฎหมาย วันที่           16 กันยายน 2563 เวลา           9.00 – 17.00 น. ……………&...

ข่าวสารและกิจกรรม, อบรมกฎหมายแรงงาน

อบรมหลักสูตร กฎหมายแรงงานสำหรับพนักงานทั่วไป

ผู้จัดโดย : บริษัท  ทอสเท็มไทย จำกัด หลักสูตร : กฎหมายแรงงานสำหรับพนักงานทั่วไป วันที่ :  2  กันยายน 2563 เวลา : 9.00 – 16.30 น. สถานที่ :  บริษัท  ทอสเท็มไทย จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมนวนคร) อบรมกฎห...

ข่าวสารและกิจกรรม, อบรมกฎหมายแรงงาน

ประชุมวิสามัญประจำปี สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประชุมวิสามัญประจำปี 2562 วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ. โรงแรมอเล็กซานเดอร์ **************************************

ข่าวสารและกิจกรรม, อบรมกฎหมายแรงงาน

มาตรา 75 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมถาม-ตอบ

ผู้จัดโดย : ชมรมบริหารงานทรัพยากรบุคคล 304 หัวข้อ : มาตรา 75 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมถาม-ตอบ สถานที่  : โรงแรมทวาราวดี  รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี วันที่       :   23 กรกฎาค...

ข่าวสารและกิจกรรม, อบรมกฎหมายแรงงาน

กฎหมายแรงงานสำหรับบริษัท ในกลุ่มน้ำตาล

ผู้จัดโดย :  บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด หลักสูตร : อบรมกฎหมายแรงงาน กฎหมายแรงงานสำหรับบริษัท ในกลุ่มน้ำตาล วันที่ :  22 กรกฎาคม 2563 เวล่า :  13.30 – 16.30 น. สถานที่ : บริษัท ไทยชูการ์ มิล...

ข่าวสารและกิจกรรม, อบรมกฎหมายแรงงาน

หลักสูตร จิตวิทยาในการโน้มน้าวและเทคนิคการเจรจาต่อรอง

ผู้จัดโดย : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หลักสูตร :  อบรมกฎหมายแรงงาน หลักสูตร จิตวิทยาในการโน้มน้าวและเทคนิคการเจรจาต่อรอง (ให้ผู้ประนอมข้อพิพาท) วันที่ :          13 กรกฎาคม 2563 เวลา :          13...

ฎีกาแรงงาน

ฎีกาแรงงาน พิพากษาศาลฎีกาที่ 3412/2561 เลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม : นายจ้างยังมีรายรับอยู่ มิได้ประสบภาวะขาดทุนจนประกอบกิจการต่อไปไม่ได้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3412/2561 เรื่อง    1. เลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม : นายจ้างยังมีรายรับอยู่ มิได้ประสบภาวะขาดทุนจนประกอบกิจการต่อไปไม่ได้ ไม่มีการกำหนดและประกาศวิธีคัดเลือกพนักงานที่จะถูกเลิกจ้างและไม่...

ฎีกาแรงงาน

ฎีกาแรงงาน คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3598/2561 เรื่อง ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายกำหนดว่าสัญญาจ้างแรงงานต้องทำเป็นหนังสือ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3598/2561 ฎีกาแรงงาน เรื่อง        ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายกำหนดว่าสัญญาจ้างแรงงานต้องทำเป็นหนังสือ การที่นายจ้างกำหนดอำนาจหน้าที่ให้ผู้จัดการสายงานทรัพยากรมนุษย์เป็นตัวแทนในการลงน...