วินัยและการเลิกจ้าง อบรมกฎหมายแรงงาน

ผู้จัดโดย :    Omega World class หลักสูตร :    การลงโทษทางวินัย วันที่        :    15 – 16 ตุลาคม 2563 เวลา        :    9.00 – 16.45  น. อบรมกฎหมายแรงงาน วินัยและการเลิกจ้าง ฝ่าวิกฤตเลิกจ้...

รอบรู้เรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

อบรมกฎหมายแรงงาน ผู้จัดโดย :  สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) หลักสูตร :  รอบรู้เรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงาน วันที่ :          25  กันยายน 2563 เวลา :          13.00 – 16.30 น. สถานที่ ...

การลงโทษทางวินัยที่ชอบด้วยกฎหมาย

อบรมกฎหมายแรงงาน ผู้จัดโดย     Omega World Class หลักสูตร    การลงโทษทางวินัยที่ชอบด้วยกฎหมาย วันที่           16 กันยายน 2563 เวลา           9.00 – 17.00 น. ……………&...

อบรมหลักสูตร กฎหมายแรงงานสำหรับพนักงานทั่วไป

ผู้จัดโดย : บริษัท  ทอสเท็มไทย จำกัด หลักสูตร : กฎหมายแรงงานสำหรับพนักงานทั่วไป วันที่ :  2  กันยายน 2563 เวลา : 9.00 – 16.30 น. สถานที่ :  บริษัท  ทอสเท็มไทย จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมนวนคร) อบรมกฎห...

ประชุมวิสามัญประจำปี สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประชุมวิสามัญประจำปี 2562 วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ. โรงแรมอเล็กซานเดอร์ **************************************

มาตรา 75 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมถาม-ตอบ

ผู้จัดโดย : ชมรมบริหารงานทรัพยากรบุคคล 304 หัวข้อ : มาตรา 75 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมถาม-ตอบ สถานที่  : โรงแรมทวาราวดี  รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี วันที่       :   23 กรกฎาค...

กฎหมายแรงงานสำหรับบริษัท ในกลุ่มน้ำตาล

ผู้จัดโดย :  บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด หลักสูตร : อบรมกฎหมายแรงงาน กฎหมายแรงงานสำหรับบริษัท ในกลุ่มน้ำตาล วันที่ :  22 กรกฎาคม 2563 เวล่า :  13.30 – 16.30 น. สถานที่ : บริษัท ไทยชูการ์ มิล...

หลักสูตร จิตวิทยาในการโน้มน้าวและเทคนิคการเจรจาต่อรอง

ผู้จัดโดย : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หลักสูตร :  อบรมกฎหมายแรงงาน หลักสูตร จิตวิทยาในการโน้มน้าวและเทคนิคการเจรจาต่อรอง (ให้ผู้ประนอมข้อพิพาท) วันที่ :          13 กรกฎาคม 2563 เวลา :          13...

ฎีกาแรงงาน พิพากษาศาลฎีกาที่ 3412/2561 เลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม : นายจ้างยังมีรายรับอยู่ มิได้ประสบภาวะขาดทุนจนประกอบกิจการต่อไปไม่ได้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3412/2561 เรื่อง    1. เลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม : นายจ้างยังมีรายรับอยู่ มิได้ประสบภาวะขาดทุนจนประกอบกิจการต่อไปไม่ได้ ไม่มีการกำหนดและประกาศวิธีคัดเลือกพนักงานที่จะถูกเลิกจ้างและไม่...

ฎีกาแรงงาน คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3598/2561 เรื่อง ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายกำหนดว่าสัญญาจ้างแรงงานต้องทำเป็นหนังสือ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3598/2561 ฎีกาแรงงาน เรื่อง        ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายกำหนดว่าสัญญาจ้างแรงงานต้องทำเป็นหนังสือ การที่นายจ้างกำหนดอำนาจหน้าที่ให้ผู้จัดการสายงานทรัพยากรมนุษย์เป็นตัวแทนในการลงน...

ฎีกาแรงงาน คำพิพากษาฎีกาที่ 3953/2561 (คดีฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน)

คำพิพากษาฎีกาที่ 3953/2561 (คดีฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน) เรื่อง      นายจ้างประกอบกิจการขายสินค้าและบริการผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ก ลูกจ้างโพสข้อความผ่านระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กต่าง ๆ เช่น “มีชะนี ...

ฎีกาแรงงาน : คำพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๓๕๔/๒๕๖๑ สัญญาค้ำประกันที่กำหนดความรับผิดของผู้ค้ำประกัน

คำพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๓๕๔/๒๕๖๑ ฎีกาแรงงาน เรื่อง      สัญญาค้ำประกันที่กำหนดความรับผิดของผู้ค้ำประกันยอมรับผิดชดใช้ค่าเสียทั้งหมดโดยไม่จำกัดวงเงิน ฝ่าฝืนประกาศกระทรวงฯ มีผลให้สัญญาค้ำประกันตกเป็นโมฆะตา...

อบรม labor law clinic

ผู้จัดโดย :   สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) หลักสูตร :   labor law clinic วันที่ :          19 พฤษภาคม 2563 เวลา :          13.30 – 15.00 น. การประชุม   Visual Training  Application...

Clinic Law การบรรยาย ในรูปแบบ visual training ในระบบ Zoom

ผู้จัดโดย : สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (Pmat) วันที่ :  19 พฤษภาคม 2563 เวลา : 13.30 – 16.00 น. การบรรยาย ในรูปแบบ visual training ในระบบ Zoom *****************************************

มาตรบรรเทาปัญหาการเลิกจ้างจากโควิด 19 (ภาคปฏิบัติ)

ผู้จัดโดย :  HR 6 Pack หลักสูตร : มาตรบรรเทาปัญหาการเลิกจ้างจากโควิด 19 (ภาคปฏิบัติ) วันที่ :  28 พฤษภาคม 2563 เวลา :  13.30 – 16.30 น. บรรยาย ระบบ Zoom (Visual Training)