ข่าวสารและกิจกรรม, บรรยายกฎหมายแรงงานที่น่าสนใจ

การสอบสวนและการลงโทษพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้จัดโดย :  ชมรมผู้บริหารแรงงานสัมพันธ์ภาคตะวันออก หลักสูตร :  การสอบสวนและการลงโทษพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ :  21 มีนาคม  2566 เวลา :  13.30 – 16.00 น. สถานที่ : ห้องประชุม สยามฟู๊ด อีซ...

ข่าวสารและกิจกรรม, บรรยายกฎหมายแรงงานที่น่าสนใจ

หลักสูตร คดีพนักงานทุจริต ป้องกัน สอบสวน ฟ้องร้องพนักงานทุจริต ต่อสู้คดีในศาล

ผู้จัดโดย :  บจก. โอเมก้าเวิลด์คลาส หลักสูตร :  คดีพนักงานทุจริต ป้องกัน สอบสวน ฟ้องร้องพนักงานทุจริต ต่อสู้คดีในศาล วันที่  17 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 – 16.45 น. สถานที่   โรงแรม Grand Centre Poi...

ฎีกาแรงงาน

ชมรมผู้บริหารแรงงานสัมพันธ์ภาคตะวันออก

หนังสือเชิญ อจ. ไพบูลย์ 21 มีค 66 หลักสูตร : การสอบสวนและการลงโทษพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 21 มี.ค. 66 เวลา : 13.30 – 15.00 น. สถานที่ : ห้แงประชุม สยามฟู๊ด อีซี่พลาซ่า 1 ชั้น 2 นิคมอุตสา...

อบรมกฎหมายแรงงาน

สมาคมนักทรัพยากรมนุษย์อมตะนคร

หลักสูตร : ขั้นตอนการยื่นข้อเรียกร้องและการเจรจาต่อรอง วันที่ 28 เม.ย. 66 เวลา 9.00- 12.00 น. สถานที่  ห้องประชุม ราชพฤกษ์ อาคารตึกอมตะเซอร์วิส ผู้เข้าอบรมประมาณ 80 -100  ท่าน ************************...

ข่าวสารและกิจกรรม, อบรมกฎหมายแรงงาน

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล ม.เชียงใหม่ ร่วมกับ ม. ธุรกิจบัณฑิตย์

จัดโดย : วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล ม.เชียงใหม่ ร่วมกับ ม. ธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตร  : เทคนิคการสอบสวนทางวินัยและการลงโทษอย่างสร้างสรรค์ และหลักการเจรจาต่อรองข้อตกลงสภาพการจ้าง วันอาทิตย์ที่ 2...

ฎีกาแรงงาน

ชมรมบริหารงานบุคคลนวนคร หัวข้อ อาจารย์ไพบูลย์ถามแต่คุณตอบ

จัดโดย : ชมรมบริหารงานบุคคลนวนคร หัวข้อ : อาจารย์ไพบูลย์ถามแต่คุณตอบ วันที่ 31 มี.ค. 66 เวลา  13.00 – 16.00 น. สถานที่ ห้องประชุม บมจ. นวนคร **************************************************

ฎีกาแรงงาน

บริษัท ฟูจิ โพลี่ (ประเทศไทย) จำกัด

จัดโดย : บจก. ฟูจิ โพลี่ (ปทท) หลักสูตร : การสอบสวนเชิงลึก วันที่ 30 มี.ค. 66 เวลา  9.00 – 16.00 น. สถานที่ : นิคมอุตสาหกรรมนวนคร มีผู้บริหาร เข้าร่วมอบรม และถาม-ตอบ ปัญหา เรื่อง กฎหมายแรงงาน **...

บรรยายกฎหมายแรงงานที่น่าสนใจ

คดีพนักงานทุจริต ป้องกัน สอบสวน ฟ้องร้องพนักงานทุจริต ต่อสู้คดีในศาล

EDL_Brochure_021222_08.29 จัดโดย :  บจก. โอเมก้าเวิลด์คลาส หลักสูตร :  พนักงานทุจริต วันที่ :  17  มีนาคม 2566 เวลา :  9.00 – 16.45 น. สถานที่ :  โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์  พอย  ซอยมหาดเล็ก 1  ราช...

สาระน่ารู้

ข้อน่าคิดของค่าชดเชยมี 26 ข้อ

ข้อน่าคิดของค่าชดเชยมี 26 ข้อ ค่าชดเชยจ่ายเมื่อไหร่ จ่ายผิดเวลามีผลอย่างไร ลาออกเองไม่จ่ายค่าชดเชย แต่อาจถูกฟ้องเงินต่างๆ คือ เงิน 37 อย่าง ตายไม่จ่ายค่าชดเชย ด่วนตายหลังเกษียณไม่ได้ค่าชดเชยจะฟ้องได้ไ...

ข่าวสารและกิจกรรม, บรรยายกฎหมายแรงงานที่น่าสนใจ

ความรู้กฎหมายแรงงาน เรื่อง สหภาพแรงงานแบบสายอุตสาหกรรม

จัดโดย : ชมรมบริหารงานทรัพยากรบุคคล 304 วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ที่โรงแรมทวาราวดี  มีผู้เข้าอบรมกว่า 40 บริษัทฯ มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ท่านรณรงค์ นครจินดา มาแนะนำตัวและเล่าประสบกา...