Update กฎหมายแรงงานฉบับใหม่ ปี 2562

บรรยายหัวข้อ “Update กฎหมายแรงงานฉบับใหม่ ปี 62”

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562

สถานที่ : โรงแรมทวาราวดี จังหวัดปราจีนบุรี

จัดโดย  : ชมรมฉะเชิงเทรา

 

Tags: