ฎีกาแรงงาน

เงื่อนไขการจ่ายโบนัสที่ดีเป็นอย่างไร

คำพิพากษาฎีกาที่  15187/2556 เรืออากาศตรีแก้ว พูลทอง                โจทก์ บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด               &...

ฎีกาแรงงาน

งานขนส่งคืออะไร

คำพิพากษาฎีกาที่   3087-3095/2545 นายอนุสรณ์   แป้นพุดชา ฯ                                   &n...

ฎีกาแรงงาน

เลิกจ้างเนื่องจากปรับโครงสร้าง

คำพิพากษาฎีกาที่  2226/2545 นางชูชื่น              สุรไพรสณฑ์  โจทก์ บริษัทแสนสิริ  จำกัด (มหาชน)         จำเลย เรื่อง1. เลิก...

ฎีกาแรงงาน

เงินเพิ่มตามมาตรา 9 คืออะไร

คำพิพากษาฎีกาที่ 3111/2544 พันเอกสุพพัต      ศิริจันทร์โจทก์ บริษัทภูเก็ตบอทานิคส์  จำกัดจำเลย เรื่อง      1.  เงินเพิ่มตามมาตรา 9 คืออะไร

ฎีกาแรงงาน

การขอลากิจคือ

คำพิพากษาฎีกาที่     613/2529 นาย คำรณ วงษ์วิจิตร                โจทก์ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ               ...

ฎีกาแรงงาน

กรณีที่โจทก์นำส่งเงินให้จำเลยล่าช้าและทำรายงานเท็จเสนอต่อจำเลย เป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

    คำพิพากษาฎีกาที่  4754/2556  นายสมพร วรรณศรี                 โจทก์    บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด    &nbsp...

ฎีกาแรงงาน

ออกก่อนรอบการจ่ายโบนัส

                                                        &nbs...

ฎีกาแรงงาน

โจทก์ทุจริตและผิดสัญญาจ้าง โดยไปประกอบกิจการแข่งกับจำเลย

                                                        &nbs...

ฎีกาแรงงาน

เขียนใบลาออกและลงชื่อสละสิทธิเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความฟ้องไม่ได้

คำพิพากษาฎีกาที่ 17881/2555 นางอัจฉริย์    อู่โชตนานันท์                                       ...

ฎีกาแรงงาน

นายจ้างกล่าวหาว่าลูกจ้างลักทรัพย์ และได้ข่มขู่ให้เขียนใบลาออก

คำพิพากษาฎีกาที่  15080/2555 นางดาวรุ่ง  ห่วงห้อย     โจทก์ บริษัทไทยซันเอะ  จำกัด     จำเลย เรื่อง1.  จำเลยกล่าวหาว่าโจทก์ลักทรัพย์  และได้ข่มขู่ให้เขียนใ...