อบรมกฎหมายแรงงาน

สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT )

สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ส่งตัวแทน มอบกระเช้าให้อาจารย์ไพบูลย์  เนื่องในโอกาส ต้อนรับปีใหม่ 2560 และกล่าวขอบพระคุณ อาจารย์ไพบูลย์ ที่เอื้อเฟื้อ พร้อมทั้งสนับสนุน การบรรยาย ของทาง Pmat ด้วยดีเสมอมา 

อบรมกฎหมายแรงงาน

เทคนิคการสอบสวน การลงโทษทางวินัยที่ชอบบด้วยกฎหมาย

ผู้จัดโดย    :    บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หลักสูตร    :    เทคนิคการสอบสวน การลงโทษทางวินัยที่ชอบบด้วยกฎหมาย วันที่         :    17 ธ.ค. 2559  เวลา         :    09:00 - 16:00 น. 

อบรมกฎหมายแรงงาน

กฎหมายแรงงานเบื้องต้น (Basic Labor Lega l) เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการถือปฏิบัติของกฎหมายแรงงานที่พนักงาน และฝ่ายบุคคลต้องทราบ ทั้งถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน

ผู้จัดโดย : บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด หลักสูตร : กฎหมายแรงงานเบื้องต้น (Basic Labor Lega l) เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการถือปฏิบัติของกฎหมายแรงงานที่พนักงาน และฝ่ายบุคคลต้องทราบ ทั้งถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน วันที่ :  12 ธ.ค. 59  เวลา :   09:00-16:00 น. 

อบรมกฎหมายแรงงาน

เทคนิคการสอบสวน การลงโทษทางวินัยที่ชอบด้วยกฎหมาย และ workshop การเขียนเอกสารสอบสวน คำสั่งเลิกจ้าง-หนังสือเตือน เรื่องการป่วยเท็จ-เล่นการพนัน ให้เป็นไปตามกฎหมาย

  ผู้จัดโดย :  ชมรมการบริหารงานบุคคลเพชรเกษม-สมุทรสาคร  หลักสูตร :  เทคนิคการสอบสวน การลงโทษทางวินัยที่ชอบด้วยกฎหมาย และ workshop                การเขียนเอกสารสอบสวน คำสั่งเลิกจ้าง-หนังสือเตือน เรื่องการป่วยเท็จ-เล่นการพนัน ให้เป็นไปตามกฎหมาย วันที่ :        วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เวลา :     ...

อบรมกฎหมายแรงงาน

กฎหมายแรงงานเบื้องต้น (Basic Labor Legal) เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการถือปฏิบัติของกฎหมายแรงงานที่พนักงาน และฝ่ายบุคคลต้องทราบ ทั้งถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน

ผู้จัดโดย   บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด หลักสูตร   กฎหมายแรงงานเบื้องต้น (Basic Labor Legal) เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการถือปฏิบัติของกฎหมายแรงงานที่พนักงาน และฝ่ายบุคคลต้องทราบ ทั้งถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน วันที่        วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา         09:00 - 16:00 น.  สถานที่    ห้องประชุ...

อบรมกฎหมายแรงงาน

กฎหมายแรงงานเบื้องต้น (Basic Labor Legal)

หลักสูตร :   กฎหมายแรงงานเบื้องต้น (ฺBasic Labor Legal)  จัดโดย :     บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด วันที่ :        วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559  เวลา :        09:00 -16:00 น. สถานที่ :     ห้องประชุม บจก. ทอสเท็มไทย

อบรมกฎหมายแรงงาน

กฎหมายธุรกิจ/กฎหมายแรงงาน

หลักสูตร : กฎหมายธุรกิจ / กฎหมายแรงงาน จัดโดย   : หลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจ วันที่      :  วันอาทิตย์ที่  30 ตุลาคม 2559 เวลา      :  13:00 - 16:00  น.  สถานที่   :  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

อบรมกฎหมายแรงงาน

กฎหมายแรงงานสำหรับหัวหน้างาน

  บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) อบรมหัวข้อ : กฎหมายแรงงานสำหรับหัวหน้างาน วันที่ : วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559  เวลา : 09:00 - 16:00 น. สถานที่ : โรงแรม Jusmine สุขุมวิท 23 

อบรมกฎหมายแรงงาน

IR Forum 2016 (Thailand Industrial Relations)

  จัดโดย : สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย  (PMAT)  วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559   ณ. โรงแรมเดอะบาซาร์ ถ. รัชดา    ตั้งแต่เวลา 09:00 - 16:00 น. หัวข้อ : ข้อควรระวังกรณีการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ การลดขนาดองค์กร และการเลิกจ้างคราวละจำนวนมากๆ 

ข่าวสาร

เลี้ยงเกษียณรองปลัดและรองอธิบดีกรมสวัสดิการ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2559

เลียงเกษียณรองปลัดและรองอธิบดีกรมสวัสดิการ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2559