อบรมกฎหมายแรงงาน

แรงงานสัมพันธ์มืออาชีพ รุ่นที่ 1

ผู้จัดโดย :  สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) หลักสูตร :  แรงงานสัมพันธ์ มืออาชีพ รุ่นที่ 1  วันที่      :  26 พ.ค. 60  เวลา      :  09.00-16.00 น. 

อบรมกฎหมายแรงงาน

แรงงานสัมพันธ์มืออาชีพ รุ่นที่ 1/2560

  ผู้จัดโดย      สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)   หลักสูตร      แรงงานสัมพันธ์มืออาชีพ รุ่นที่ 1/2560  วันที่           18 พ.ค. 60  เวลา           9.00-16.00 น.

อบรมกฎหมายแรงงาน

“รอบรู้เรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบัติที่ผู้บริหาร และฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ต้องทราบ”

ผู้จัดโดย : สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) หัวข้อ :  "รอบรู้เรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบัติที่ผู้บริหาร และฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ต้องทราบ" วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา :   13.00 -  16.00  น. สถานที่ : ณ โรงแรม ลันตานา รีสอร์ท ชั้น 2 ใกล้ สน. สุทธิสาร ผู้เข้าร่วมฟังสัม...

อบรมกฎหมายแรงงาน

“Work Shop การสอบสวนแรงงานกรณี ทำผิดวินัย”

ผู้จัดโดย : กลุ่มบริหารงานบุคคลบางกะดี หัวข้อ :  "Work Shop การสอบสวนแรงงานกรณี ทำผิดวินัย" วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา :   13.30 -  16.30  น. สถานที่ : ณ โรงแรมบางกอกกอล์ฟ  สปารีสอร์ท ผู้เข้าร่วมฟังสัมมนา จำนวน  30 ท่าน

อบรมกฎหมายแรงงาน

นายจ้าง ผู้ประกอบการต้องเตรียมความพร้อมรองรับภาวะทางกฎหมายแรงงาน ที่มีโทษเพิ่มขึ้นฯ

ผู้จัดโดย : สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย หัวข้อ: นายจ้าง ผู้ประกอบการต้องเตรียมความพร้อมรองรับภาวะทางกฎหมายแรงงาน ที่มีโทษเพิ่มขึ้นฯ วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 สถานที่ : ณ ห้องจูบิลี่ ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ผู้เข้าร่วมฟังสัมมนา จำนวน  50 ท่าน

อบรมกฎหมายแรงงาน

ไขปัญหากำหมายแรงงาน ท่านถาม-เราตอบ

ผู้จัดโดย สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) วันที่ วันศุกร์ที่ 24 ก.พ. 60 สถานที่ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA) เวลา  13.00- 16.00 น. จำนวนผู้เข้าฟัง  120 ท่าน 

อบรมกฎหมายแรงงาน

สัมมนา เรื่อง ท่าน ถาม เรา ตอบ

ผู้จัดโดย : สมาคมการจัดการงานบุคคล (PMAT) สถานที่ : สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (Nida)   หลักสูตร : สัมมนา ท่านถาม เราตอบ วันที่ : วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา :  13:00 - 16:00 น.  มีผู้เข้าร่วมบรรยายจำนวน 120 ท่าน 

ข่าวสาร

งานเลี้ยงสังสรร ของประธานชมรมต่างๆ 21 ม.ค. 60

งานสังสรรพบปะ ระหว่างประธานชมรมต่างๆ พร้อมด้วย อ. ไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น ในวันที่ 21 ม.ค. 60 สถานที่  ร้านอาหารฝ้ายคำ 

อบรมกฎหมายแรงงาน

กฎหมายแรงงานสำหรับเจ้าหน้าที่ HR

ผู้จัดโดย :  บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หลักสูตร :  ฎหมายแรงงานสำหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน HR วันที่      :  9 มกราคม 2560  สถานที่  :   โรงแรม จัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23  เวลา      :  09:00-16:00 น. 

อบรมกฎหมายแรงงาน

กฎหมายแรงงานสำหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน HR

ผู้จัดโดย :  บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หลักสูตร :  ฎหมายแรงงานสำหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน HR วันที่      :  9 มกราคม 2560  สถานที่  :   โรงแรม จัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23  เวลา      :  09:00-16:00 น.