อบรมกฎหมายแรงงาน

อบรมกฎหมายแรงงาน เรื่องวิธีเขียนคำสั่งเลิกจ้าง

ในวันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย (ECONTHAI) ร่วมกับ บริษัท ไพบูลย์นิติ จำกัด จัดงานอบรมในเรื่องวิธีเขียนคำสั่งเลิกจ้าง โดยมีอาจารย์ไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ โดยมีผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายบุคคลจากบริษัทชั้นนำ...

อบรมกฎหมายแรงงาน

อบรมกฎหมายแรงงาน เรื่องปรับขั้นต่ำ 300 บาท ต้องจ่ายเต็มหรือไม่

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา ชมรมบริหารบุคคลรังสิต (RPM) ร่วมกับ บริษัท ไพบูลย์นิติ จำกัด จัดงานสัมมนาในเรื่อง ปรับขั้นต่ำ300 บาทต้องจ่ายเต็มหรือไม่ โดยมีอาจารย์ไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งประเด็นนี้เป็นหัวข้อที่กำลังเป็นที่สนใจ ณ ขณะนี้เป็นอย่างยิ่ง เนื่องด้วย...

สาระน่ารู้

ลูกจ้างลาป่วย แต่ไม่มีใบรับรองแพทย์ ซึ่งระเบียบบริษัทฯ ให้ลูกจ้างยื่นใบรับรองแพทย์ด้วยจึงจะจ่ายค่าจ้าง หากบริษัทฯ ไม่จ่ายค่าจ้าง เพราะลูกจ้างไม่มีใบรับรองแพทย์จะได้หรือไม่

ถาม ลูกจ้างลาป่วย แต่ไม่มีใบรับรองแพทย์ ซึ่งระเบียบบริษัทฯ ให้ลูกจ้างยื่นใบรับรองแพทย์ด้วยจึงจะจ่ายค่าจ้าง หากบริษัทฯ ไม่จ่ายค่าจ้าง เพราะลูกจ้างไม่มีใบรับรองแพทย์จะได้หรือไม่ ตอบ สิทธิการลาป่วยของลูก...

สาระน่ารู้

บริษัทประกาศว่า หากพนักงานคนใดมาทำงานสายเกินกว่าครึ่งชั่วโมงจะหักค่าจ้างครึ่งวัน และหากมาทำงานสายเกินกว่าครึ่งวัน จะไม่จ่ายค่าจ้างในวันนั้นสามารถทำได้หรือไม่

ถาม บริษัทประกาศว่า หากพนักงานคนใดมาทำงานสายเกินกว่าครึ่งชั่วโมงจะหักค่าจ้างครึ่งวัน และหากมาทำงานสายเกินกว่าครึ่งวัน จะไม่จ่ายค่าจ้างในวันนั้นสามารถทำได้หรือไม่ ตอบ การหักค่าจ้างของลูกจ้าง นายจ้างจะก...

สาระน่ารู้

บริษัทจะหักค่าจ้างในวันที่ลูกจ้างไม่มาทำงานได้เป็นจำนวนเงินเท่าใด

ถามบริษัทจะหักค่าจ้างในวันที่ลูกจ้างไม่มาทำงานได้เป็นจำนวนเงินเท่าใด ตอบ เงินค่าจ้าง เป็นเงินที่นายจ้างจ่ายค่าตอบแทนสำหรับการทำงานของลูกจ้าง ในกรณีที่ลูกจ้างไม่มาทำงาน (ขาดงาน) นายจ้างไม่มีหน้าที่ต้อง...

สาระน่ารู้

การลากิจ ลูกจ้างจะขอลากิจได้ปีละกี่วัน และจะได้รับค่าจ้างในวันลากิจหรือไม่

ถาม การลากิจ ลูกจ้างจะขอลากิจได้ปีละกี่วัน และจะได้รับค่าจ้างในวันลากิจหรือไม่ ตอบ วันลากิจ กฎหมายคุ้มครองแรงงานมิได้กำหนดไว้ว่านายจ้างจะจัดวันลากิจให้ลูกจ้างกี่วัน และจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างหรือไม่ เพี...

สาระน่ารู้

สหภาพแรงงานจะแต่งตั้งกรรมการลูกจ้างได้ไหม

ถาม : สหภาพแรงงานจะแต่งตั้งกรรมการลูกจ้างได้ไหม ตามหนังสือกองนิติการ ที่ มท 1106/3177 ลงวันที่ 23 กันยายน 2529 ประเด็นข้อหารือ 1. การแต่งตั้งคณะกรรมการลูกจ้างโดยสหภาพแรงงานเป็นการดำเนินการอันอาจกระทบกระเทือนถึงส่วนได้เสียของสมาชิกส่วนรวมซึ่งจะต้องผ่านมติที่ประชุมใหญ่ของสหภาพแรงงาน ตามพระราชบัญญัติแร...

สาระน่ารู้

วันที่ไปเป็นพยานตามหมายศาลเป็นวันทำงานหรือวันลา

ถาม : วันที่ไปเป็นพยานตามหมายศาลเป็นวันทำงานหรือวันลา ตามหนังสือกรมแรงงาน ที่ มท 1106/2229 ลงวันที่ 16 กันยายน 2526 ประเด็นข้อหารือ กรณีที่บริษัท นารายณ์โฮเต็ล จำกัด ได้ฟ้องเพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ และคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ได้ขอให้ศาลแรงงานกลาง ออกหมายเรียกนายเยี่ยม นาแล กับนายสะอา...

สาระน่ารู้

ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจในการจ้าง การลดค่าจ้าง การเลิกจ้าง การให้บำเหน็จ หรือการลงโทษ เป็นสมาชิกของสหภาพได้ไหม

ถาม : ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจในการจ้าง การลดค่าจ้าง การเลิกจ้าง การให้บำเหน็จ หรือการลงโทษ เป็นสมาชิกของสหภาพได้ไหม ตามหนังสือกองนิติการ ที่ มท 1106/1108 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2527 ประเด็นข้อหารือ กรณีสารวัตรตรวจการสังกัดกองลากเลื่อน ฝ่ายการช่างกล การรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งมีฐานะเทียบเท...

สาระน่ารู้

คณะกรรมการลูกจ้างตามสถานประกอบกิจการละ 1 คณะหรือคณะเดียว

ถาม : คณะกรรมการลูกจ้างตามสถานประกอบกิจการละ 1 คณะหรือคณะเดียว ตามหนังสือกองนิติการ ที่ มท 1106/1136 ลงวันที่ 30 เมษายน 2530 ประเด็นข้อหารือ โรงงานสุราบางยี่ขัน 1 (ตั้งอยู่ที่เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร) และโรงงานสุราบางยี่ขัน 2 (ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี) ของบริษัท สุรามหาราษฎร จำกัด (ม...