ร่างพรบ.แรงงานสัมพันธ์ ใครได้ใครเสีย

บรรยายหัวข้อ “ร่างพรบ.แรงงานสัมพันธ์ ใครได้ใครเสีย” วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. สถานที่ : ศูนย์ฝึกอบรม บ.บางกอกกลาส – โรจนะ

ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท

ให้ความรู้กฎหมายฉบับใหม่

บรรยายหัวข้อ “ให้ความรู้กฎหมายฉบับใหม่” วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 – 17.00 น. สถานที่ : โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก  

ฎีกาที่น่าสนใจ

ผู้จัดโดย     สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หัวข้อ          ฎีกาที่น่าสนใจ วันที่             8 ก.พ. 61 เวลา             13.30 – 16.00 น. สถานที่         ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์

เทคนิคการเจรจาต่อรอง และการรับมือ กรณีประท้วงอย่างสร้างสรรค์

ผู้จัดโดย : ชมรมบริหารงานทรัพยากรบุคคล 304 หลักสูตร : เทคนิคการเจรจาต่อรอง  และการรับมือ กรณีประท้วงอย่างสร้างสรรค์ วันที่    29-30 ก.ย. 60  เวลา   9.00 - 16.30 น. 

กฎหมายแรงงานฯที่ปรับปรุงใหม่ ปี 2560 ที่ท่านจะรู้จริง และทำได้ถูกกฎหมาย

ผู้จัดโดย    ชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลบางขุนเทียน หลักสูตร    กฎหมายแรงงานฯที่ปรับปรุงใหม่ ปี 2560 ที่ท่านจะรู้จริง และทำได้ถูกกฎหมาย วันที่         27 ก.ย. 60 เวลา         13.30 -16.30 น.

“กฎหมายแรงงานฯที่ปรับปรุงใหม่ ปี 2560 …….ที่ท่านจะรู้จริงและทำได้ถูกกฎหมาย “

ผู้จัดโดย   ชมรมการบริหารงานบุคคลเพชรเกษม - สมุทรสาคร หลักสูตร   กฎหมายแรงงานฯที่ปรับปรุงใหม่ ปี 2560 .......ที่ท่านจะรู้จริงและทำได้ถูกกฎหมาย วันที่        วันเสาร์ที่  19  สิงหาคม  2560  เวลา        09.00 – 16.00 น. สถานที่    ห้องประชุมโรงพยาบาลมหาชัย 1 ชั้น 3

Executive Development Program (EDP

ผู้จัดโดย   บริษัท ศูนย์พัฒนาองค์รวม จำกัด หลักสูตร   Executive Development Program (EDP วันที่        วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา        09.00 - 16.00 น. สถานที่    ณ ห้อง Jupiter ชั้น 9 อาคารชินวัตร 3   

การสร้างความผูกพันของพนักงานและการรับมือปัญหาแรงงานในยุค 4.0

บรรยายให้หัวข้อ “การสร้างความผูกพันของพนักงานและการรับมือปัญหาแรงงานในยุค 4.00” จัดโดย บริษัท แกลลัพ จำกัด วันที่ 17 สิงหาคม  2560  เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระ...

Update ฎีกาใหม่

ผู้จัดโดย   ชมรมบริหารงานบุคคลบางพลี หลักสูตร   Update ฎีกาใหม่ วันที่        25 ก.ค. 60 เวลา       13.00 - 16.30 น. สถานที่    บางนาทาวน์เวอร์ 

เทคนิคการสอบสวนและการลงโทษทางวินัยที่ชอบด้วยกฎหมายและ Workshop การเขียนเอกสารสอบสวนคำสั่งเลิกจ้าง หนังสือเตือนให้เป็นไปตามกฏหมาย

ผู้จัดโดย   ชมรมสยามอีสเทิร์น หลักสูตร   เทคนิคการสอบสวนและการลงโทษทางวินัยที่ชอบด้วยกฎหมายและ Workshop การเขียนเอกสารสอบสวนคำสั่งเลิกจ้าง หนังสือเตือนให้เป็นไปตามกฏหมาย วันที่        19  กรกฎาคม  2560 เวลา       9.30 - 16.00 น.