ฎีกาแรงงาน

ผู้ค้ำทำสัญญาค้ำประกันการทำงานให้ลูกจ้าง ลูกจ้างลาออก

คำพิพากษาฎีกาที่ 4758/2556   บริษัทสเป็คซีล จำกัด     โจทก์  นายสุทิน  ใจสนุก ที่  1 นางศิริ  พึ่งเถื่อน  ที่  2     จำเลย เรื่อง 1. ผู้ค้ำทำสัญญาค้ำประกันการทำงานให้จำเลยที่ 1  จำเลยที่ 1  ลาออกจากงาน  แล้วไปทำงานกับคู่แข่งทางการค้า ผู้ค้ำ จะต้องร่วมรับผิดหรือไม่ 

ฎีกาแรงงาน

ตัวแทนนายจ้างตกลงกับลูกจ้างว่าให้เขียนใบลาออกจะจ่ายเงินพิเศษให้ 30 วัน มีผลผูกพันไหม

คำพิพากษาฎีกาที่  2665/2556 นายเสกสันต์  สันประเสริฐ                                โจทก์  บริษัทมหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)        จำเลย เรื่อง  1.  ตัวแทนนายจ้างตกลงกับลูกจ้างว่าให้เขียนใบลาออกจะจ่ายเงินพิเศษให้  30  วัน  มีผลผูกพันไหม 2.  หนังสือบันทึกที่นำเสนอต่อผู้มีอำนาจนายจ้าง  เมื่อผ...

ฎีกาแรงงาน

ลูกจ้างไม่สามารถปฎิบัติงานตามที่ตกลงกับนายจ้างไว้

นายทรงพล   พันต่วน                                                     โจทก์  บริษัทฮีดากา รีไซเคิล อ๊อฟ เอเชีย จำกัด                              จำเลย เรื่อง  ลูกจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานตามที่ตกลงกับนายจ้างไว้ เมื่อนายจ้างเลิกจ้างโดยจ่ายค่าชดเชยแล้ว นายจ้างไม่ต้องรับผิดในสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน...

ฎีกาแรงงาน

ทำสัญญามีกำหนดระยะเวลาแน่นอน 4 ฉบับ แต่ลูกจ้างปฎิเสธการต่อสัญญา

ทำสัญญามีกำหนดระยะเวลาแน่นอน 4 ฉบับ แต่ลูกจ้างปฎิเสธการต่อสัญญา คำพิพากษาฎีกาที่ 18970 - 18973/2555 นายณรงค์ปกรณ์  อินไชยย์ทอง ที่  1  กับพวกรวม  4  คน     โจทก์ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย     จำเลย  

ฎีกาแรงงาน

เจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน กองทุนจ่ายสูงสุด 35,000 บาท

เจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน กองทุนจ่ายสูงสุด 35,000 บาท คำพิพากษาฎีกาที่ 17884/2555 นายภาณุ  อินทพัตร์     โจทก์ สำนักงานประกันสังคม     จำเลย เรื่อง 1.  กรณีเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน  กองทุนจ่ายสูงสุด  35,000  บาท 2.  ถ้าบาดเจ็บอย่างรุนแรงจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าไร 3.  เมื่อลูกจ้างจ่ายค่ารักษาไป  65,...

ฎีกาแรงงาน

ลูกจ้างไม่ได้ทุจริตต่อหน้าที่ แต่นายจ้างไม่ไว้วางใจ

ลูกจ้างไม่ได้ทุจริตต่อหน้าที่ แต่นายจ้างไม่ไว้วางใจ คำพิพากษาฎีกาที่ 15777/2555 นายเพิ่มศักดิ์    แทบโภชน์     โจทก์ บริษัทธนาคารนครหลวงไทย  จำกัด  (มหาชน)  จำเลย เรื่อง แม้ลูกจ้างไม่ได้กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ แต่การปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้างในการทำงานมีเหตุให้ นายจ้างไม่ไว้วางใจ นายจ้างก็เลิกจ้างได้...

ฎีกาแรงงาน

การคุ้มครองลูกจ้างระหว่างเจรจา

การคุ้มครองลูกจ้างระหว่างเจรจา คำพิพากษาฎีกาที่ 13827/2555  บริษัท  ไลอ้อนไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัด    ผู้ร้อง  นายดนัยมาศบุญวงศ์     ผู้คัดค้าน  เรื่องการคุ้มครองลูกจ้างระหว่างเจรจา

ฎีกาแรงงาน

มีอาการป่วยอยู่ในภาวะฉุกเฉินไม่ไป รพ. ตามสิทธิได้ไหม

มีอาการป่วยอยู่ในภาวะฉุกเฉินไม่ไป รพ. ตามสิทธิได้ไหม

ข่าวสาร

ภาพบรรยากาศ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย(PMAT)

ภาพบรรยากาศการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ในวันที่ 25 มีนาคม 2557 โดยอาจารย์ไพบูลย์    ธรรมสถิตย์มั่น  เป็นประธานในการเลือกตั้งครั้งนี้ด้...

ฎีกาแรงงาน

คำถามข้อกฎหมายแรงงานไทย