“รอบรู้เรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบัติที่ผู้บริหาร และฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ต้องทราบ”

  • Home
  • อบรมกฎหมายแรงงาน
  • “รอบรู้เรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบัติที่ผู้บริหาร และฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ต้องทราบ”

ผู้จัดโดย : สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)

หัวข้อ :  “รอบรู้เรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบัติที่ผู้บริหาร และฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ต้องทราบ”

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560

เวลา :   13.00 –  16.00  น.

สถานที่ : ณ โรงแรม ลันตานา รีสอร์ท ชั้น 2 ใกล้ สน. สุทธิสาร

ผู้เข้าร่วมฟังสัมมนา จำนวน  20 ท่าน

 

ภาพบรรยากาศภายในงานสัมมนา ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนมาก