เทคนิคการสอบสวน การลงโทษทางวินัยที่ชอบบด้วยกฎหมาย

ผู้จัดโดย    :    บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

หลักสูตร    :    เทคนิคการสอบสวน การลงโทษทางวินัยที่ชอบบด้วยกฎหมาย

วันที่         :    17 ธ.ค. 2559 

เวลา         :    09:00 – 16:00 น. 

จำนวนผู้รับฟังบรรยาย  จำนวน 25 ท่าน 

สถานที่ :  ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร PMC  สำนักงาน สนาม site office โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง