เทคนิคการสอบสวน การลงโทษทางวินัยที่ชอบด้วยกฎหมาย และ workshop การเขียนเอกสารสอบสวน คำสั่งเลิกจ้าง-หนังสือเตือน เรื่องการป่วยเท็จ-เล่นการพนัน ให้เป็นไปตามกฎหมาย

  • Home
  • อบรมกฎหมายแรงงาน
  • เทคนิคการสอบสวน การลงโทษทางวินัยที่ชอบด้วยกฎหมาย และ workshop การเขียนเอกสารสอบสวน คำสั่งเลิกจ้าง-หนังสือเตือน เรื่องการป่วยเท็จ-เล่นการพนัน ให้เป็นไปตามกฎหมาย

 

ผู้จัดโดย :  ชมรมการบริหารงานบุคคลเพชรเกษม-สมุทรสาคร 

หลักสูตร :  เทคนิคการสอบสวน การลงโทษทางวินัยที่ชอบด้วยกฎหมาย และ workshop

               การเขียนเอกสารสอบสวน คำสั่งเลิกจ้าง-หนังสือเตือน เรื่องการป่วยเท็จ-เล่นการพนัน ให้เป็นไปตามกฎหมาย

วันที่ :        วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559

เวลา :        09:00 – 16:00 น. 

 

 

หลักคิดและขั้นตอน การดำเนินการทางวินัยกับพนักงานและการเตือนหรือเลิกจ้าง

การดำเนินการทางวินัยและการสอบสวนก่อนดำเนินการเตือนหรือเลิกจ้าง

ขั้นตอนและวิธีการเขียนหนังสือเตือนหรือเขียนคำสั่งเลิกจ้างที่ชอบด้วยกฎหมาย

ภาคปฏิบัติ ในการสอบสวน การเขียนหนังสือ