เทคนิคการปรับค่าจ้างขั้นต่ำอย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมาย

บรรยายหัวข้อ “เทคนิคการปรับค่าจ้างขั้นต่ำอย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมาย”

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 13.00 – 16.30 น.

สภานที่ : โรงแรมโนโวเทล บางนา ชั้น G ห้องสวนหลวง 5