อมรมกฎหมายแรงงาน เรื่องมาตรการสำคัญที่นายจ้างต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย

  • Home
  • อบรมกฎหมายแรงงาน
  • อมรมกฎหมายแรงงาน เรื่องมาตรการสำคัญที่นายจ้างต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา ทางบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ais) ได้จัดอบรมเรื่อง “มาตรการสำคัญที่นายจ้างต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย” ณ ห้องคริสตัล 3-4 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูลี่ พาร์ค โดยมีอาจารย์ไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยาย ภายในงานมีฝ่าย HRของทาง ais เข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง