preloader

08-1935-4607

pbnitico@ksc.th.com

อบรมกฎหมายแรงงาน – ทนายแรงงาน ไพบูลนิติ ที่ปรึกษากฎหมายแรงงาน

อบรมกฎหมายแรงงาน

ในการอบรมและการบรรยายหลากหลายหัวข้อ แล้วแต่หลักสูตรที่ทางองค์กรหรือหน่วยงานตามความต้องการ ยกตัวอย่าง การอบรมกฎหมายแรงงาน มีดังนี้

อบรมกฎหมายแรงงาน หลักสูตร การบริหารงาน HR ให้ถูกต้อง ครอบคลุมกฎหมายแรงงาน. และรู้ทันลูกจ้างเจ้าปัญหา. หนังสือสัญญาจ้างควรมีรายละเอียดอย่างน้อย 28 ข้อ

การอบรมกฎหมายแรงงาน หลักสูตร ไขปัญหาการบริหาร Outsourcing ให้มีประสิทธิภาพในยุควิกฤตแรงงาน

อบรมกฎหมายแรงงาน กฎหมายแรงงานสำหรับผู้บริหาร

อบรมกฎหมายแรงงาน หลักสูตร วิธีเขียนคำสั่งเลิกจ้างที่ชอบด้วยกฎหมาย

การอบรมกฎหมายแรงงาน หลักสูตร เรื่องปรับขั้นต่ำ 300 บาท ต้องจ่ายเต็มหรือไม่

หัวข้ออบรมกฎหมายแรงงาน หลักสูตร ประเด็นพิพากษาคดีแรงงาน

อบรมกฎหมายแรงงาน หลักสูตร เรื่องการใช้อำนาจสิทธิและหน้าที่

หลักสูตรอบรมกฎหมายแรงงาน หลักสูตร เรื่องเทคนิคการบริหารแรงงานโดยชอบด้วยกฎหมาย

อบรมกฎหมายแรงงาน หลักสูตร เรื่องแนวทางการเขียนคำสั่งเลิกจ้าง

รูปแบบอบรมกฎหมายแรงงาน หลักสูตร เทคนิคการสอบสวน และการลงโทษทางวินัยอย่างสร้างสรรค์

ซึ่งทางเรามีทีมงานในการให้บริการและให้คำปรึกษาด้านการอบรมและการบรรยายพิเศษโดย ทนายแรงงาน ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในวงการกฎหมายแรงงาน องค์กรไหนที่สนใจวสามารถโทรขอคำปรึกษาได้ และทางเรายินดีให้บริการให้คำแนะนำทุกคำถามเกี่ยวกับ กฎหมายแรงงาน โดย ทนายแรงงาน หรือ ที่ปรึกษากฎหมายแรงงาน ให้คำปรึกษาด้าน กฎหมายแรงงาน รับว่าต่างอรรถคดีทุกศาลทั่วราชอาณาจักร รับแก้ต่างอรรถคดีทุกศาลทั่วราชอาณาจักร รับตรวจร่างนิติกรรมและสัญญาต่างๆ เป็นพยานรับรองลงลายมือชื่อในเอกสาร รับจัด อบรมกฎหมายแรงงาน เกี่ยวกับ กฎหมายแรงงาน ทุกประเภท ในการดูแล การว่าจ้างไม่เป็นธรรม

อบรมกฎหมายแรงงาน
ภาพประกอบหัวข้ออบรมกฎหมายแรงงาน

ยังมีคอร์ส อบรมกฎหมายแรงงาน อีหลายหัวข้อ ถ้าท่านใดมีความสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของการ อบรมกฎหมายแรงงาน โดยเฉพาะ ที่นี่ที่เดียวและมากที่สุดของการอบรมกฎหมายแรงงานอีกด้วย แล้วท่านและของกรของท่านจะได้รับความรู้ทางด้านกฎหมายแรงงาน อย่างถูกต้องและชัดเจน

สำหรับบริษัท ไพบุลย์ นิติ ได้มีหมวดการอบรมเป็นจำนวนมาก โดยท่านสามารถดูการอบรมกฎหมายแรงงานของบริษัทของเราได้ที่นี่ อบรมกฎหมายแรงงาน ซึ่งท่านสามารถเข้าไปดูการอบรมด้านกฎหมายได้นี้นี่ มีทั้งฝ่ายของผู้ว่าจ้างและผู้ถูกจ้าง