อบรมกฎหมายแรงงาน

  • Home
  • อบรมกฎหมายแรงงาน

อบรมกฎหมายแรงงาน

ในการอบรมและการบรรยายหลากหลายหัวข้อ แล้วแต่หลักสูตรที่ทางองค์กรหรือหน่วยงานตามความต้องการ ยกตัวอย่าง การอบรมกฎหมายแรงงาน มีดังนี้

อบรมกฎหมายแรงงาน หลักสูตร การบริหารงาน HR ให้ถูกต้อง ครอบคลุมกฎหมายแรงงาน. และรู้ทันลูกจ้างเจ้าปัญหา. หนังสือสัญญาจ้างควรมีรายละเอียดอย่างน้อย 28 ข้อ

อบรมกฎหมายแรงงาน หลักสูตร ไขปัญหาการบริหาร Outsourcing ให้มีประสิทธิภาพในยุควิกฤตแรงงาน

อบรมกฎหมายแรงงาน กฎหมายแรงงานสำหรับผู้บริหาร

อบรมกฎหมายแรงงาน หลักสูตร วิธีเขียนคำสั่งเลิกจ้างที่ชอบด้วยกฎหมาย

อบรมกฎหมายแรงงาน หลักสูตร เรื่องปรับขั้นต่ำ 300 บาท ต้องจ่ายเต็มหรือไม่

อบรมกฎหมายแรงงาน หลักสูตร ประเด็นพิพากษาคดีแรงงาน

อบรมกฎหมายแรงงาน หลักสูตร เรื่องการใช้อำนาจสิทธิและหน้าที่

อบรมกฎหมายแรงงาน หลักสูตร เรื่องเทคนิคการบริหารแรงงานโดยชอบด้วยกฎหมาย

อบรมกฎหมายแรงงาน หลักสูตร เรื่องแนวทางการเขียนคำสั่งเลิกจ้าง

อบรมกฎหมายแรงงาน หลักสูตร เทคนิคการสอบสวน และการลงโทษทางวินัยอย่างสร้างสรรค์

ซึ่งทางเรามีทีมงานในการให้บริการและให้คำปรึกษาด้านการอบรมและการบรรยายพิเศษโดย ทนายแรงงาน ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในวงการกฎหมายแรงงาน องค์กรไหนที่สนใจวสามารถโทรขอคำปรึกษาได้ และทางเรายินดีให้บริการให้คำแนะนำทุกคำถามเกี่ยวกับ กฎหมายแรงงาน โดย ทนายแรงงาน หรือ ที่ปรึกษากฎหมายแรงงาน ให้คำปรึกษาด้าน กฎหมายแรงงาน รับว่าต่างอรรถคดีทุกศาลทั่วราชอาณาจักร รับแก้ต่างอรรถคดีทุกศาลทั่วราชอาณาจักร รับตรวจร่างนิติกรรมและสัญญาต่างๆ เป็นพยานรับรองลงลายมือชื่อในเอกสาร รับจัด อบรมกฎหมายแรงงาน เกี่ยวกับ กฎหมายแรงงาน ทุกประเภท ในการดูแล การว่าจ้างไม่เป็นธรรม

อบรมกฎหมายแรงงาน

ยังมีคอร์ส อบรมกฎหมายแรงงาน อีหลายหัวข้อ ถ้าท่านใดมีความสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของการ อบรมกฎหมายแรงงาน โดยเฉพาะ ที่นี่ที่เดียวและมากที่สุดของการอบรมกฎหมายแรงงานอีกด้วย แล้วท่านและงองกรของท่านจะได้รับความรู้ทางด้านกฎหมายแรงงาน อย่างถูกต้องและชัดเจน