อบรมกฎหมายแรงงาน เรื่องวิธีเขียนคำสั่งเลิกจ้าง

ในวันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย (ECONTHAI) ร่วมกับ บริษัท ไพบูลย์นิติ จำกัด จัดงานอบรมในเรื่องวิธีเขียนคำสั่งเลิกจ้าง โดยมีอาจารย์ไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ โดยมีผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายบุคคลจากบริษัทชั้นนำต่างๆ เข้าร่วมงานอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องอิสตินบอลรูม2 ชั้น 8 โรงแรมอิสตินมักกะสัน