อบรมกฎหมายแรงงาน เทคนิคการสอบสวน และการลงโทษทางวินัยอย่างสร้างสรรค์

ทางบริษัท ดีสโตน จำกัด ผู้ผลิตยางรถยนต์รายใหญ่ในประเทศไทย ได้จัดการอบรมความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายแรงงาน ในหัวข้อ “เทคนิคการสอบสวน และการลงโทษทางวินัยอย่างสร้างสรรค์” ให้แก่ทีม Humance Resource โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น มาร่วมบรรยายและให้ความรู้แก่ทีม HR อย่างเป็นกันเอง ณ โรงงานดีสโตน บางเลน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา