อบรมกฎหมายแรงงาน เรื่องเทคนิคการบริหารแรงงานโดยชอบด้วยกฎหมาย

ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 9.00 – 12.00น. ที่ผ่านมา สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.นนทบุรี จัดการบรรยายเรื่อง เทคนิคการบริหารแรงงานโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณฒิจาก บริษัทไพบูลย์นิติ จำกัด ซึ่งมีความรู้ทางด้าน กฎหมายแรงงงาน ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นนทบุรี บรรยากาศเต็มไปด้วยสาระและความบันเทิง รวมถึงมีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก