อบรมกฎหมายแรงงาน ประเด็นพิพากษาคดีแรงงาน

ในวันพุธ ที่ 23 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ร่วมกับ บริษัท ไพบูลย์นิติ จำกัด จัดการ อบรมกฏหมายแรงงาน ประเด็นพิพากษาคดีแรงงาน ณ ห้องศรีสุริยวงศ์ เอ ชั้น 11 โรงแรมตวันนา รามาด้า ถนนสุรวงศ์ เพื่อให้มีความเข้าใจในเรื่อง ไขปัญหาประเด็นพิพากษาคดีแรงงาน การรับเหมาค่าแรง ทำอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมาย มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 167 คน ผู้เข้าร่วมงานส่วนใหญ่เป็นผู้บริหาร ฝ่ายบุคคลแทบทั้งสิ้น ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั้น ที่ปรึกษากฎหมายแรงงาน เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้อีกด้วย