อบรมกฎหมายแรงงาน เรื่องการใช้อำนาจสิทธิและหน้าที่

ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา บริษัทไพบูลย์นิติ จำกัด จัดการบรรยายเรื่อง การใช้อำนาจสิทธิและหน้าที่ของนักบริหารทรัพยากรบุคคล ตามพรบ.คุ้มครองแรงงาน ณ โรงแรมอมารี เอเทรียม กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหารฝ่ายบุคคลเข้าร่วม ในครั้งนี้ได้บรรยายเรื่องการใช้อำนาจสิทธิและหน้าที่ ของผู้บริหารฝ่ายบุคคลและกฎหมายแรงงาน