หลักสูตร การลงโทษทางวินัยและการเลิกจ้าง

หลักสูตร การลงโทษทางวินัยและการเลิกจ้าง

วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 09.00-16.15 น.

สถานที่ บริษัท โอเมก้า

Tags: