Browsing Category

อบรมกฎหมายแรงงาน

อบรมกฎหมายแรงงาน กิจกรรมเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน รวมถึงเนื้อหาในการอบรมกฎหมายแรงงาน มาบรรยายให้ในบริษัทและองค์กรต่าง ให้ได้ทราบและเข้าใจในกฎหมายแรงงาน

กฎหมายแรงงานเบื้องต้น (Basic Labor Lega l) เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการถือปฏิบัติของกฎหมายแรงงานที่พนักงาน และฝ่ายบุคคลต้องทราบ ทั้งถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน

ผู้จัดโดย : บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด หลักสูตร : กฎหมายแรงงานเบื้องต้น (Basic Labor Lega l) เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการถือปฏิบัติของกฎหมายแรงงานที่พนักงาน และฝ่ายบุคคลต้องทราบ ทั้งถือปฏิบัติในแนวทางเดี...

เทคนิคการสอบสวน การลงโทษทางวินัยที่ชอบด้วยกฎหมาย และ workshop การเขียนเอกสารสอบสวน คำสั่งเลิกจ้าง-หนังสือเตือน เรื่องการป่วยเท็จ-เล่นการพนัน ให้เป็นไปตามกฎหมาย

  ผู้จัดโดย :  ชมรมการบริหารงานบุคคลเพชรเกษม-สมุทรสาคร  หลักสูตร :  เทคนิคการสอบสวน การลงโทษทางวินัยที่ชอบด้วยกฎหมาย และ workshop                การเขียนเอกสารสอบสวน คำสั่งเลิกจ้าง-หนังสือเตือน เรื่อง...

กฎหมายแรงงานเบื้องต้น (Basic Labor Legal) เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการถือปฏิบัติของกฎหมายแรงงานที่พนักงาน และฝ่ายบุคคลต้องทราบ ทั้งถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน

ผู้จัดโดย   บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด หลักสูตร   กฎหมายแรงงานเบื้องต้น (Basic Labor Legal) เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการถือปฏิบัติของกฎหมายแรงงานที่พนักงาน และฝ่ายบุคคลต้องทราบ ทั้งถือปฏิบัติในแนวทางเดีย...

กฎหมายแรงงานเบื้องต้น (Basic Labor Legal)

หลักสูตร :   กฎหมายแรงงานเบื้องต้น (ฺBasic Labor Legal)  จัดโดย :     บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด วันที่ :        วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559  เวลา :        09:00 -16:00 น. สถานที่ :     ห้องประชุม บจก. ท...

กฎหมายธุรกิจ/กฎหมายแรงงาน

หลักสูตร : กฎหมายธุรกิจ / กฎหมายแรงงาน จัดโดย   : หลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจ วันที่      :  วันอาทิตย์ที่  30 ตุลาคม 2559 เวลา      :  13:00 - 16:00  น.  สถานที่   :  มหาวิทยา...

กฎหมายแรงงานสำหรับหัวหน้างาน

  บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) อบรมหัวข้อ : กฎหมายแรงงานสำหรับหัวหน้างาน วันที่ : วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559  เวลา : 09:00 - 16:00 น. สถานที่ : โรงแรม Jusmine สุขุมวิท 23 

IR Forum 2016 (Thailand Industrial Relations)

  จัดโดย : สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย  (PMAT)  วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559   ณ. โรงแรมเดอะบาซาร์ ถ. รัชดา    ตั้งแต่เวลา 09:00 - 16:00 น. หัวข้อ : ข้อควรระวังกรณีการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ กา...

เลิกจ้างไม่เป็นธรรม การลงโทษ ตามมาตรา 49 (ศาลแรงงาน)

เลิกจ้างไม่เป็นธรรม การลงโทษ เลิกจ้างไม่เป็นธรรม ตามมาตรา 49 (ศาลแรงงาน) 1.  เลิกจ้างโดยไม่มีสาเหตุ  (ฎีกาที่ 2652/2523 , 3941/2549)        2.  เลิกจ้างโดยไม่มีความผิด  (ฎีกาที่ 1458/2524 , 3431/2525 ...

จ้างรายเดือนต่างกับจ้างรายวันอย่างไร

จ้างรายเดือนต่างกับจ้างรายวันอย่างไร รายเดือน รายวัน 1.       เหมาจ่ายค่าจ้างรายเดือน คูณด้วย 30 วัน 2.       ใช้มาตรา 75 จ่าย 75% ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดประจำสัปดาห์ 3.       การจ่ายเงินบำเหน็จใช้ฐาน 3...

พิจารณากรณีร้ายแรง ตามาตรา 119 (4) พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน 2551 มี 18 ข้อ

                  พิจารณากรณีร้ายแรง ตามาตรา 119 (4) พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน 2551 มี  18  ข้อ                                 1.  ฯลฯ                              7. สภาพของการกระทำผิด                  ...