Browsing Category

อบรมกฎหมายแรงงาน

อบรมกฎหมายแรงงาน กิจกรรมเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน รวมถึงเนื้อหาในการอบรมกฎหมายแรงงาน มาบรรยายให้ในบริษัทและองค์กรต่าง ให้ได้ทราบและเข้าใจในกฎหมายแรงงาน

การเตรียมพร้อมรับมือการปรับค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ และสถานการณ์แรงงานเมื่อต้นปีที่ผ่านมาและแนวโน้มปี 2561 ครั้งที่ 2

บรรยายหัวข้อ “การเตรียมพร้อมรับมือการปรับค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ และสถานการณ์แรงงานเมื่อต้นปีที่ผ่านมาและแนวโน้มปี 2561 ครั้งที่ 2” วันที่ 15 มีนาคม 2561  เวลา 14.30 – 16.30 น. สถานที่ : ...

กฎหมายแรงงานใหม่ รู้จริงก่อนใคร พร้อมรับมือก่อนใคร ได้ใจCEO

บรรยาย หัวข้อ “กฎหมายแรงงานใหม่ รู้จริงก่อนใคร พร้อมรับมือก่อนใคร ได้ใจ CEO” วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. สถานที่ : ศูนย์การเรียนรู้ เครือบริษัทสมบูรณ์ จัดโดย : ชมรมอม...

ท่านถาม เราตอบ สารพันปัญหาด้านแรงงาน

บรรยยายหัวข้อ “ท่านถาม เราตอบ สารพันปัญหาด้านแรงงาน” วันที่ 8 มีนาคม 2561   เวลา 13.00 – 16.00 น. สถานที่ : ห้องเรียน 3001 ชั้น 3 อาคารนวมินทร์ฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ จัดโดย ...

เทคนิคการปรับค่าจ้างขั้นต่ำอย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมาย

บรรยายหัวข้อ “เทคนิคการปรับค่าจ้างขั้นต่ำอย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมาย” วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. สภานที่ : โรงแรมโนโวเทล บางนา ชั้น G ห้องสวนหลวง 5  

ร่างพรบ.แรงงานสัมพันธ์ ใครได้ใครเสีย

บรรยายหัวข้อ “ร่างพรบ.แรงงานสัมพันธ์ ใครได้ใครเสีย” วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. สถานที่ : ศูนย์ฝึกอบรม บ.บางกอกกลาส – โรจนะ

ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท

ให้ความรู้กฎหมายฉบับใหม่

บรรยายหัวข้อ “ให้ความรู้กฎหมายฉบับใหม่” วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 – 17.00 น. สถานที่ : โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก  

ฎีกาที่น่าสนใจ

ผู้จัดโดย     สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หัวข้อ          ฎีกาที่น่าสนใจ วันที่             8 ก.พ. 61 เวลา             13.30 – 16.00 น. สถานที่         ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์

เทคนิคการเจรจาต่อรอง และการรับมือ กรณีประท้วงอย่างสร้างสรรค์

ผู้จัดโดย : ชมรมบริหารงานทรัพยากรบุคคล 304 หลักสูตร : เทคนิคการเจรจาต่อรอง  และการรับมือ กรณีประท้วงอย่างสร้างสรรค์ วันที่    29-30 ก.ย. 60  เวลา   9.00 - 16.30 น. 

กฎหมายแรงงานฯที่ปรับปรุงใหม่ ปี 2560 ที่ท่านจะรู้จริง และทำได้ถูกกฎหมาย

ผู้จัดโดย    ชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลบางขุนเทียน หลักสูตร    กฎหมายแรงงานฯที่ปรับปรุงใหม่ ปี 2560 ที่ท่านจะรู้จริง และทำได้ถูกกฎหมาย วันที่         27 ก.ย. 60 เวลา         13.30 -16.30 น.

“กฎหมายแรงงานฯที่ปรับปรุงใหม่ ปี 2560 …….ที่ท่านจะรู้จริงและทำได้ถูกกฎหมาย “

ผู้จัดโดย   ชมรมการบริหารงานบุคคลเพชรเกษม - สมุทรสาคร หลักสูตร   กฎหมายแรงงานฯที่ปรับปรุงใหม่ ปี 2560 .......ที่ท่านจะรู้จริงและทำได้ถูกกฎหมาย วันที่        วันเสาร์ที่  19  สิงหาคม  2560  เวลา       ...