Browsing Category

อบรมกฎหมายแรงงาน

อบรมกฎหมายแรงงาน กิจกรรมเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน รวมถึงเนื้อหาในการอบรมกฎหมายแรงงาน มาบรรยายให้ในบริษัทและองค์กรต่าง ให้ได้ทราบและเข้าใจในกฎหมายแรงงาน

มาตรบรรเทาปัญหาการเลิกจ้างจากโควิด 19 (ภาคปฏิบัติ)

ผู้จัดโดย :  HR 6 Pack หลักสูตร : มาตรบรรเทาปัญหาการเลิกจ้างจากโควิด 19 (ภาคปฏิบัติ) วันที่ :  28 พฤษภาคม 2563 เวลา :  13.30 – 16.30 น. บรรยาย ระบบ Zoom (Visual Training)

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการลูกจ้าง

หลักสูตร :  บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการลูกจ้าง วันที่ :  4  มีนาคม 2563 สถานที่  :  บริษัท นิคอน จำกัด นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ เวลา 9.00 – 12.00 น.

หลักสูตร การลงโทษทางวินัยและการเลิกจ้าง

หลักสูตร การลงโทษทางวินัยและการเลิกจ้าง วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-16.15 น. สถานที่ บริษัท โอเมก้า

หลักสูตร รอบรู้เรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

หลักสูตร รอบรู้เรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงาน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-16.00 น. สถานที่ โรงแรมพาลาซโซ

กฎหมายธุรกิจ/กฎหมายแรงงาน

จัดโดย     :    หลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย (วปธ) หลักสูตร  :    กฎหมายธุรกิจ/กฎหมายแรงงาน วันที่          :   8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา         :    13.00 -16.30 น.

smart Ceo มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา

อาจารย์ไพบูลย์ ธรรมสถิตมั่น หลักสูตร   smart Ceo มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา วันที่           19 ม.ค. 63 เวลา           13.00 – 16.00 น. สถานที่       โรงแรมปริ๊นพาเลส

การปรับปรุงข้อบังคับในการทำงาน

หัวข้อบรรยาย “การปรับปรุงข้อบังคับในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่” วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา : 09.30 – 16.30 น. สถานที่ : ทวารวดี รีสอร์ท บีดับเบิ้ลยู ซิกเนเจอร์ คอลเลคชั่...

Update กฎหมายแรงงานฉบับใหม่ 2562

หัวข้อบรรยาย “Update กฎหมายแรงงานฉบับใหม่ 2562” วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. สถานที่ : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน ติดชายหาดพัทยา จัดโดย  : บริษัท บียอนด์ เ...

Update กฎหมายแรงงานฉบับใหม่ ปี 2562

บรรยายหัวข้อ “Update กฎหมายแรงงานฉบับใหม่ ปี 62” วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 สถานที่ : โรงแรมทวาราวดี จังหวัดปราจีนบุรี จัดโดย  : ชมรมฉะเชิงเทรา  

กฎหมายแรงงานเพื่อพัฒนาองค์กร

บรรยายหัวข้อ”กฎหมายแรงงานเพื่อพัฒนาองค์กร” วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 สถานที่ : เมเจอร์อเวนิว ชั้น 4 โรงภาพยนต์ที่ 1  อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี