Browsing Category

อบรมกฎหมายแรงงาน

อบรมกฎหมายแรงงาน กิจกรรมเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน รวมถึงเนื้อหาในการอบรมกฎหมายแรงงาน มาบรรยายให้ในบริษัทและองค์กรต่าง ให้ได้ทราบและเข้าใจในกฎหมายแรงงาน

สมาคมนักทรัพยากรมนุษย์อมตะนคร

หลักสูตร : ขั้นตอนการยื่นข้อเรียกร้องและการเจรจาต่อรอง วันที่ 28 เม.ย. 66 เวลา 9.00- 12.00 น. สถานที่  ห้องประชุม ราชพฤกษ์ อาคารตึกอมตะเซอร์วิส ผู้เข้าอบรมประมาณ 80 -100  ท่าน ************************...

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล ม.เชียงใหม่ ร่วมกับ ม. ธุรกิจบัณฑิตย์

จัดโดย : วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล ม.เชียงใหม่ ร่วมกับ ม. ธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตร  : เทคนิคการสอบสวนทางวินัยและการลงโทษอย่างสร้างสรรค์ และหลักการเจรจาต่อรองข้อตกลงสภาพการจ้าง วันอาทิตย์ที่ 2...

ฎีกาแรงงานที่ HR ควรรู้

ชมรมบริหารทรัพยามุษย์สมุทรปราการ หลักสูตร : ฎีกาแรงงานที่ HR ควรรู้ เมื่อวันที่  15 กุมภาพันธ์  2566  จัดที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสมุทรปราการ สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ ให้ความสนใจในการฟังการบรรยา...

วินัยและการเลิกจ้าง อบรมกฎหมายแรงงาน

ผู้จัดโดย :    Omega World class หลักสูตร :    การลงโทษทางวินัย วันที่        :    15 – 16 ตุลาคม 2563 เวลา        :    9.00 – 16.45  น. อบรมกฎหมายแรงงาน วินัยและการเลิกจ้าง ฝ่าวิกฤตเลิกจ้...

รอบรู้เรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

อบรมกฎหมายแรงงาน ผู้จัดโดย :  สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) หลักสูตร :  รอบรู้เรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงาน วันที่ :          25  กันยายน 2563 เวลา :          13.00 – 16.30 น. สถานที่ ...

การลงโทษทางวินัยที่ชอบด้วยกฎหมาย

อบรมกฎหมายแรงงาน ผู้จัดโดย     Omega World Class หลักสูตร    การลงโทษทางวินัยที่ชอบด้วยกฎหมาย วันที่           16 กันยายน 2563 เวลา           9.00 – 17.00 น. ……………&...

อบรมหลักสูตร กฎหมายแรงงานสำหรับพนักงานทั่วไป

ผู้จัดโดย : บริษัท  ทอสเท็มไทย จำกัด หลักสูตร : กฎหมายแรงงานสำหรับพนักงานทั่วไป วันที่ :  2  กันยายน 2563 เวลา : 9.00 – 16.30 น. สถานที่ :  บริษัท  ทอสเท็มไทย จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมนวนคร) อบรมกฎห...

ประชุมวิสามัญประจำปี สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประชุมวิสามัญประจำปี 2562 วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ. โรงแรมอเล็กซานเดอร์ **************************************

มาตรา 75 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมถาม-ตอบ

ผู้จัดโดย : ชมรมบริหารงานทรัพยากรบุคคล 304 หัวข้อ : มาตรา 75 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมถาม-ตอบ สถานที่  : โรงแรมทวาราวดี  รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี วันที่       :   23 กรกฎาค...

กฎหมายแรงงานสำหรับบริษัท ในกลุ่มน้ำตาล

ผู้จัดโดย :  บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด หลักสูตร : อบรมกฎหมายแรงงาน กฎหมายแรงงานสำหรับบริษัท ในกลุ่มน้ำตาล วันที่ :  22 กรกฎาคม 2563 เวล่า :  13.30 – 16.30 น. สถานที่ : บริษัท ไทยชูการ์ มิล...