preloader

08-1935-4607

pbnitico@ksc.th.com

หมวดหมู่: อบรมกฎหมายแรงงาน

อบรมกฎหมายแรงงาน กิจกรรมเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน รวมถึงเนื้อหาในการอบรมกฎหมายแรงงาน มาบรรยายให้ในบริษัทและองค์กรต่าง ให้ได้ทราบและเข้าใจในกฎหมายแรงงาน

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล ม.เชียงใหม่ ร่วมกับ ม. ธุรกิจบัณฑิตย์

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล ม.เชียงใหม่ ร่วมกับ ม. ธุรกิจบัณฑิตย์

จัดโดย : วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล ม.เชี.

ที่ปรึกษากฎหมายแรงงาน

ที่ปรึกษากฎหมายแรงงาน รับว่าต่างอรรถคดีทุกศาลทั่วราชอาณาจักร รับแก้ต่าง เลิกจ้างไม่เป็นธรรม ทนายแรงงาน รับว่าความคดีแรงงาน ถามตอบปัญหากฏหมายแรงงาน รับเป็นที่ปรึกษาด้านแรงงาน เพราะคนทำงาน จึงควรรู้เล่ห์เหลี่ยมกฎหมาย ทนายความผู้เชี่ยวชาญกฎหมายแรงงาน และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน ฟ้องคดีเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ฟ้องคดีละเมิดนายจ้าง ฟ้องเรียกเงินทดแทน ทนายฟ้องนายจ้าง ปรึกษาทนายคดีแรงงาน ทนายแรงงาน ให้คำปรึกษาด้าน กฎหมายแรงงาน ดังนั้น การว่าความในคดีแรงงาน ทนายความหรือนักกฎหมายต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในตัวบทกฎหมาย ต้องที่นี่ที่เดียว ที่ปรึกาากฎหมายแรงงาน ไพบูลย์ นิติ จำกัด ทนายแรงงาน ที่มีความเชียวชาญ ประสบการณ์กว่า 20 ปี ทั้งยังมีเปิดอบรมกฎหมายแรงงานอีกด้วย ทั้งยังสามารถดูฎีกาแรงงานมากมายที่นี่ที่เดียว