Browsing Category

ข่าวสาร

ข่าวสารของ ที่ปรึกษากฎหมายแรงงาน ไพบูลย์นิติ เกี่ยวกับ กฎหมายแรงงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข่าวประชาสัมพันธ์ของ ทนายแรงงาน ไพบูลย์นิติ

การปรับปรุงข้อบังคับในการทำงาน

หัวข้อบรรยาย “การปรับปรุงข้อบังคับในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่” วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา : 09.30 – 16.30 น. สถานที่ : ทวารวดี รีสอร์ท บีดับเบิ้ลยู ซิกเนเจอร์ คอลเลคชั่...

งานเลี้ยงสังสรร ของประธานชมรมต่างๆ 21 ม.ค. 60

งานสังสรรพบปะ ระหว่างประธานชมรมต่างๆ พร้อมด้วย อ. ไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น ในวันที่ 21 ม.ค. 60 สถานที่  ร้านอาหารฝ้ายคำ 

เลี้ยงเกษียณรองปลัดและรองอธิบดีกรมสวัสดิการ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2559

เลียงเกษียณรองปลัดและรองอธิบดีกรมสวัสดิการ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2559 

ภาพบรรยากาศ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย(PMAT)

ภาพบรรยากาศการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ในวันที่ 25 มีนาคม 2557 โดยอาจารย์ไพบูลย์    ธรรมสถิตย์มั่น  เป็นประธานในการเลือกตั้งครั้งนี้ด้...

การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย

สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PersonnelManagement Association of Thailand หรือรู้จักกันดีในนามของ PMAT)ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 ไปเมื่อวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555 ณ ห้องเลอ คองคอร์ด ...