Browsing Category

ข่าวสารและกิจกรรม

  • Home
  • ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารอับเดทของ ทนายแแรงงาน ไพบูลย์ นิติ ทั้งเรื่องข่าวคราวและกิจกรรม การบบบายกฎหมายแรงงาน การทำคดีกฎหมายแรงงาน รวมถึงข่าวประชาสัมพันธ์ กฎหมายแรงงาน

การสอบสวนและการลงโทษพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้จัดโดย :  ชมรมผู้บริหารแรงงานสัมพันธ์ภาคตะวันออก หลักสูตร :  การสอบสวนและการลงโทษพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ :  21 มีนาคม  2566 เวลา :  13.30 – 16.00 น. สถานที่ : ห้องประชุม สยามฟู๊ด อีซ...

หลักสูตร คดีพนักงานทุจริต ป้องกัน สอบสวน ฟ้องร้องพนักงานทุจริต ต่อสู้คดีในศาล

ผู้จัดโดย :  บจก. โอเมก้าเวิลด์คลาส หลักสูตร :  คดีพนักงานทุจริต ป้องกัน สอบสวน ฟ้องร้องพนักงานทุจริต ต่อสู้คดีในศาล วันที่  17 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 – 16.45 น. สถานที่   โรงแรม Grand Centre Poi...

สมาคมนักทรัพยากรมนุษย์อมตะนคร

หลักสูตร : ขั้นตอนการยื่นข้อเรียกร้องและการเจรจาต่อรอง วันที่ 28 เม.ย. 66 เวลา 9.00- 12.00 น. สถานที่  ห้องประชุม ราชพฤกษ์ อาคารตึกอมตะเซอร์วิส ผู้เข้าอบรมประมาณ 80 -100  ท่าน ************************...

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล ม.เชียงใหม่ ร่วมกับ ม. ธุรกิจบัณฑิตย์

จัดโดย : วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล ม.เชียงใหม่ ร่วมกับ ม. ธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตร  : เทคนิคการสอบสวนทางวินัยและการลงโทษอย่างสร้างสรรค์ และหลักการเจรจาต่อรองข้อตกลงสภาพการจ้าง วันอาทิตย์ที่ 2...

ความรู้กฎหมายแรงงาน เรื่อง สหภาพแรงงานแบบสายอุตสาหกรรม

จัดโดย : ชมรมบริหารงานทรัพยากรบุคคล 304 วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ที่โรงแรมทวาราวดี  มีผู้เข้าอบรมกว่า 40 บริษัทฯ มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ท่านรณรงค์ นครจินดา มาแนะนำตัวและเล่าประสบกา...

สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน บรรยาย วันที่ 17 ก.พ. 66 หลักสูตร : การจัดการเกี่ยวกับวินัยและการลงโทษ ระะบบ Online มีผู้ลงทะเบียน 350 คน  

ชมรมบริหารทรัพยากรมนุษย์สมุทรปราการ วันที่ 15 ก.พ. 66

ชมรมบริหารทรัพยากรมนุษย์สมุทรปราการ

นักบริหารบุุคลในเขตสมุทรปราการและพื้นที่ใกล้เคียง ต่างให้ความสนใจในการบรรยาย เรื่อง ฎีกาแรงงานที่ hr ควรรู้

ฎีกาแรงงานที่ HR ควรรู้

ชมรมบริหารทรัพยามุษย์สมุทรปราการ หลักสูตร : ฎีกาแรงงานที่ HR ควรรู้ เมื่อวันที่  15 กุมภาพันธ์  2566  จัดที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสมุทรปราการ สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ ให้ความสนใจในการฟังการบรรยา...

วินัยและการเลิกจ้าง อบรมกฎหมายแรงงาน

ผู้จัดโดย :    Omega World class หลักสูตร :    การลงโทษทางวินัย วันที่        :    15 – 16 ตุลาคม 2563 เวลา        :    9.00 – 16.45  น. อบรมกฎหมายแรงงาน วินัยและการเลิกจ้าง ฝ่าวิกฤตเลิกจ้...

รอบรู้เรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

อบรมกฎหมายแรงงาน ผู้จัดโดย :  สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) หลักสูตร :  รอบรู้เรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงาน วันที่ :          25  กันยายน 2563 เวลา :          13.00 – 16.30 น. สถานที่ ...