Browsing Category

ข่าวสารและกิจกรรม

  • Home
  • ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารอับเดทของ ทนายแแรงงาน ไพบูลย์ นิติ ทั้งเรื่องข่าวคราวและกิจกรรม การบบบายกฎหมายแรงงาน การทำคดีกฎหมายแรงงาน รวมถึงข่าวประชาสัมพันธ์ กฎหมายแรงงาน

Update กฎหมายแรงงานฉบับใหม่ 2562

หัวข้อบรรยาย “Update กฎหมายแ...

กฎหมายแรงงานเพื่อพัฒนาองค์กร

บรรยายหัวข้อ”กฎหมายแรงงานเพื...
ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท