วินัยและการเลิกจ้าง อบรมกฎหมายแรงงาน

ผู้จัดโดย :    Omega World class

หลักสูตร :    การลงโทษทางวินัย

วันที่        :    15 – 16 ตุลาคม 2563

เวลา        :    9.00 – 16.45  น.

อบรมกฎหมายแรงงาน วินัยและการเลิกจ้าง ฝ่าวิกฤตเลิกจ้าง และดำเนินการทางวินัยอย่างเป็นธรรม

**************************************

Tags: