วิธีการชำระเงิน

  • Home
  • วิธีการชำระเงิน

* กรุณาสั่งจ่ายเช็คในนาม บริษัท ไพบูลย์นิติ จำกัด

* หรือโอนเข้าบัญชี บริษัท ไพบูลย์นิติ จำกัด
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางมด
บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 046-302138-6

* หรือโอนเข้าบัญชี บริษัท ไพบูลย์นิติ จำกัด
ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางมด
บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 090-105154-2

* และแฟ๊กซ์ใบโอนเงินมาที่หมายเลข 0-2870-6503

* ในกรณีที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย กรุณาหักในนาม บริษัท ไพบูลย์นิติ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3011210949
เลขที่ 8,10 ซอยพุทธบูชา 39 แยก1-1 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

* เมื่อได้รับชำระแล้ว ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีให้ทางจดหมาย