ลูกจ้างเบิกความเป็นพยานต่อศาลแรงงานกลางเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ. แรงงานฯ พ.ศ. 2518 ม.121(1) และ (2) หรือไม่

  • Home
  • ฎีกาแรงงาน
  • ลูกจ้างเบิกความเป็นพยานต่อศาลแรงงานกลางเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ. แรงงานฯ พ.ศ. 2518 ม.121(1) และ (2) หรือไม่

คำพิพากษาฎีกาที่ 15911-15913/2553

นายเจียม หล้าบุญมา ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน โจทก์

นายอัมพร นีละโยธิน ที่ 1 กับพวกรวม 14 คน จำเลย
เรื่อง ลูกจ้างไปเบิกความเป็นพยานต่อศาลแรงงานกลาง เป็นความเท็จอันเป็นข้อสำคัญในคดีนายจ้าง เลิกจ้าง เป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ. แรงงานฯ พ.ศ. 2518 ม.121(1) และ (2) หรือไม่

1.จำเลยที่ 1 ถึงที่ 13 เป็นคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ โจทก์ทั้งสามเป็นลูกจ้างของ
จำเลยที่ 14 โจทก์ทั้งสามมายื่นคำร้องต่อจำเลยที่ 1 ถึงที่ 13 กล่าวหาว่าจำเลยที่ 14 กระทำการอันไม่เป็นธรรมโดยเลิกจ้างโจทก์ทั้งสามซึ่งเป็นกรรมการสหภาพแรงงานและเป็นผู้แทนเจรจาข้อเรียกร้อง ไปเป็นพยานต่อศาลแรงงานกลาง

2.จำเลยที่ 14 ปฏิเสธว่าไม่ได้เลิกจ้างโจทก์ทั้งสามเนื่องจากเป็นกรรมการสหภาพแรงงาน
โจทก์ทั้งสามได้รับการเลือกตั้งมาตั้งแต่ปี 2544 ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าจำเลยที่ 14 ไม่พอใจและกลั่นแกล้งโจทก์ทั้งสาม คำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ที่ 99-102/2548 ของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 13 ชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้ว คำให้การของโจทก์ทั้งสามเป็นความเท็จอันเป็นข้อสำคัญในคดี เป็นการกระทำผิดอาญามาตรา 177 แห่งประมวลกฎหมายอาญา จำเลยที่ 14 จึงเลิกจ้างโจทก์ทั้งสามเพราะเหตุดังกล่าว มิได้เลิกจ้างเพราะเหตุโจทก์ทั้งสามเป็นกรรมการสหภาพแรงงาน เป็นตัวแทนเจรจาข้อเรียกร้องและมิได้เลิกจ้างเพราะเหตุที่โจทก์ทั้งสามไปเป็นพยานต่อศาล การเลิกจ้างมิได้ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 121 ( 1 ) และ ( 2 ) ขอให้ยกฟ้อง

3.ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ทั้งสามเบิกความเป็นพยานโจทก์
ในคดีแรงงาน ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง คดีถึงที่สุดเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2548 ต่อมาวันที่ 31 พฤษภาคม 2548 จำเลยที่ 14 มีคำสั่งเลิกจ้างโจทก์ทั้งสาม โดยเชื่อว่าคำเบิกความของโจทก์ทั้งสามในคดีนั้นเป็นความเท็จในข้อสำคัญเป็นการกระทำความผิดอาญาต่อนายจ้าง โจทก์ทั้งสามและนายธานินทร์ ยื่นคำร้องต่อจำเลยที่ 1 ถึงที่ 13 ต่อมาคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์มีคำสั่งที่ 99-102/2548 โดยวินิจฉัยว่า การเลิกจ้างโจทก์ทั้งสามมิได้มีสาเหตุจากการที่โจทก์ทั้งสามเป็นผู้แทนเจรจากับจำเลยที่ 14 และมิได้เลิกจ้างโจทก์ทั้งสามเพราะเหตุที่โจทก์ทั้งสามไปเบิกความเป็นพยานต่อศาลแรงงานกลางในคดีหมายเลขดำที่ 7198/2547 เป็นคำสั่งที่ถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายแล้ว จึงพิพากษายกฟ้อง

4.ศาลฎีกาพิพากษายืน

รวบรวมโดยนายไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น (บ.1/43)
www.paiboonniti.com