ร่างพรบ.แรงงานสัมพันธ์ ใครได้ใครเสีย

บรรยายหัวข้อ “ร่างพรบ.แรงงานสัมพันธ์ ใครได้ใครเสีย”

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 13.00 – 16.30 น.

สถานที่ : ศูนย์ฝึกอบรม บ.บางกอกกลาส – โรจนะ