รอบรู้เรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

อบรมกฎหมายแรงงาน

ผู้จัดโดย :  สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)

หลักสูตร :  รอบรู้เรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

วันที่ :          25  กันยายน 2563

เวลา :          13.00 – 16.30 น.

สถานที่ :      โรงแรมแอบบาสเดอร์ สุขุมวิท 11

******************************************

Tags: