มาตรา 75 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมถาม-ตอบ

ผู้จัดโดย : ชมรมบริหารงานทรัพยากรบุคคล 304

หัวข้อ : มาตรา 75 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมถาม-ตอบ

สถานที่  : โรงแรมทวาราวดี  รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่       :   23 กรกฎาคม 2563

เวลา       :  13.30 – 17.00 น.

สมาชิกมากกว่า 100 ท่าน ให้ความสนใจ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน มาตรา 75 เป็นอย่างมาก

เพราะ บางบริษัทฯ กำลังพิจารณาใช้มาตรา 75 จึงต้องมีการวางแผนเกี่ยวกับผลกระทบของมาตรานี้

หากเกิดข้อพิพาทแรงงาน อบรมกฎหมายแรงงาน

********************************

Tags: