ภาพบรรยากาศ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย(PMAT)

  • Home
  • ข่าวสาร
  • ภาพบรรยากาศ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย(PMAT)

ภาพบรรยากาศการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ในวันที่ 25 มีนาคม 2557 โดยอาจารย์ไพบูลย์    ธรรมสถิตย์มั่น  เป็นประธานในการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วย