Browsing Tags

เลิกจ้างไม่เป็นธรรม

  • Home
  • เลิกจ้างไม่เป็นธรรม

เลิกจ้างไม่เป็นธรรม การลงโทษ ตามมาตรา 49 (ศาลแรงงาน)

เลิกจ้างไม่เป็นธรรม การลงโทษ เลิกจ้างไม่เป็นธรรม ตามมาตรา 49 (ศาลแรงงาน) 1.  เลิกจ้างโดยไม่มีสาเหตุ  (ฎีกาที่ 2652/2523 , 3941/2549)        2.  เลิกจ้างโดยไม่มีความผิด  (ฎีกาที่ 1458/2524 , 3431/2525 ...