Browsing Tags

วินัยและการเลิกจ้าง

  • Home
  • วินัยและการเลิกจ้าง

วินัยและการเลิกจ้าง อบรมกฎหมายแรงงาน

ผู้จัดโดย :    Omega World class หลักสูตร :    การลงโทษทางวินัย วันที่        :    15 – 16 ตุลาคม 2563 เวลา        :    9.00 – 16.45  น. อบรมกฎหมายแรงงาน วินัยและการเลิกจ้าง ฝ่าวิกฤตเลิกจ้...