Browsing Tags

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3598/2561

  • Home
  • คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3598/2561

ฎีกาแรงงาน คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3598/2561 เรื่อง ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายกำหนดว่าสัญญาจ้างแรงงานต้องทำเป็นหนังสือ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3598/2561 ฎีกาแรงงาน เรื่อง        ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายกำหนดว่าสัญญาจ้างแรงงานต้องทำเป็นหนังสือ การที่นายจ้างกำหนดอำนาจหน้าที่ให้ผู้จัดการสายงานทรัพยากรมนุษย์เป็นตัวแทนในการลงน...