บริษัท ฟูจิ โพลี่ (ประเทศไทย) จำกัด

จัดโดย : บจก. ฟูจิ โพลี่ (ปทท)

หลักสูตร : การสอบสวนเชิงลึก

วันที่ 30 มี.ค. 66

เวลา  9.00 – 16.00 น.

สถานที่ : นิคมอุตสาหกรรมนวนคร

มีผู้บริหาร เข้าร่วมอบรม และถาม-ตอบ ปัญหา เรื่อง กฎหมายแรงงาน

*************************************