นายจ้างถูกฟ้อง เลิกจ้างไม่เป็นธรรม

1.การเลิกจ้างลูกจ้าง นายจ้างต้องจ่ายเงินอะไรบ้าง
2. ลูกจ้างลงนามยินยอมและรับเงินตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว ยังสามารถฟ้องนายจ้างได้อีกหรือ ฟ้องอะไรได้บ้าง
3. นายจ้างจะป้องกันการถูกฟ้องได้กรณีไหนได้บ้าง
4. หลักการคำนวณค่าชดเชย และ ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า 1 งวดการจ่ายค่าจ้าง
5. ศึกษาตัวอย่างจาก ฎีกา เพื่อเป็นอุทาหรณ์ (ทั้งกรณีที่ลูกจ้างชนะ และกรณีที่นายจ้างชนะ)
6.การเลิกจ้างจากผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ถือเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมหรือไม่ ถ้าลูกจ้างฟ้อง นายจ้างมีสิทธิแพ้หรือไม่