ทนายแรงงาน ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแรงงาน ไพบูลนิติ

  • Home
  • ทนายแรงงาน ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแรงงาน ไพบูลนิติ

ไพบูลนิติ ทนายแรงงาน ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแรงงาน โดยทนายแรงงานที่มีชื่อเสียง มีความรอบรู้ทางด้านกฎหมายโดยตรง และคดีแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญมากว่า 20 ปี ซึ่งเราสามารถให้คำปรึกษาโดยตรง ไม่มีข้อปกติ เพื่อหลักธรรมและเกิดความชอบธรรมกับตัวความภายใต้การเจรจา การดูแลค่าเสียหายตลอดจนแสวงหาหลักฐานข้อเท็จจริงไปสู่กระบวนการพิจารณาของศาลด้วยความละเอียดรอบคอบ

ทนายแรงงาน

ทนายแรงงาน ไพบูลนิติ พร้อมให้บริการอย่างเต็มความสามารถ

ทนายแรงงาน ที่ดีที่สุดและจริงใจกับลูกค้า

คดีแรงงาน คือ ข้อพิพาทระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง เกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงาน ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง กฎหมายคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้กิจการหลายแห่งไม่สามารถประกอบธุรกิจได้ตามปกติ ส่งผลกระทบต่อรายได้ของสถานประกอบการ จนบางรายต้องปิดกิจการและมีพนักงานลูกจ้างถูกให้ออกจากงานเป็นจำนวนมาก เราจึงต้องพึ่งทนายแรงงาน

เมื่อเกิดปัญหาที่ลูกจ้างถูกนายจ้างกระทำต่อตนโดยไม่เป็นธรรม เช่น เลิกจ้าง ลดเงินเดือน ย้ายตำแหน่ง เป็นต้น สิ่งสำคัญที่สุดอย่างแรกสำหรับลูกจ้างคือ การหาทนายแรงงานโดยเร็วเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐาน เอกสาร ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อการวางแผนเตรียมคดี ข้อพิพาทระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง เกี่ยวด้วยการจ้างแรงงาน และสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายแรงงานต่างๆ

ซึ่งทนายแรงงานของเรา พร้อมให้บริการอย่างเต็มความสามารถ ทนายแรงงานไพบูลนิติ จึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการให้คำปรึกษาและให้ข้อความเห็นไปจนถึงตัวบทกฎหมายแรงงาน เพื่อให้ท่านได้เข้าใจและดำเนินการได้อย่างถูกต้อง และเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเอง ที่ปรึกษากำหมายแรงงาน ต้องไพบูลย์นิติ เท่านั้น

หากจะกล่าวความเป็นมานั้น ไพบูลย์นิติ ทนายแรงงานนั้น มีประสบการณืกว่า 20 ปี ทั้งด้านการีัวว่าความ อบรมเกี่ยวกับคดีแรงงาน รวมไปถึงให้คำปรึกษา ไกล่เกลี่ย เจรจา ระหว่างคู่กรณี ซึ่งเราเองนั้นพยายามทำความเข้าใจในหลักการนิติธรรมมาโดยตลอด เมื่อจัดการธุรกิจในประเทศไทยกับพนักงานผู้บริหารระดับสูงควรให้ความสำคัญกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (พ.ศ. 2541)