ชมรมบริหารงานบุคคลนวนคร หัวข้อ อาจารย์ไพบูลย์ถามแต่คุณตอบ

  • Home
  • ฎีกาแรงงาน
  • ชมรมบริหารงานบุคคลนวนคร หัวข้อ อาจารย์ไพบูลย์ถามแต่คุณตอบ

จัดโดย : ชมรมบริหารงานบุคคลนวนคร

หัวข้อ : อาจารย์ไพบูลย์ถามแต่คุณตอบ

วันที่ 31 มี.ค. 66

เวลา  13.00 – 16.00 น.

สถานที่ ห้องประชุม บมจ. นวนคร

**************************************************