การเตรียมพร้อมรับมือการปรับค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ และสถานการณ์แรงงานเมื่อต้นปีที่ผ่านมาและแนวโน้มปี 2561 ครั้งที่ 2

  • Home
  • บรรยาย
  • การเตรียมพร้อมรับมือการปรับค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ และสถานการณ์แรงงานเมื่อต้นปีที่ผ่านมาและแนวโน้มปี 2561 ครั้งที่ 2

บรรยายหัวข้อ “การเตรียมพร้อมรับมือการปรับค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ และสถานการณ์แรงงานเมื่อต้นปีที่ผ่านมาและแนวโน้มปี 2561 ครั้งที่ 2”

วันที่ 15 มีนาคม 2561  เวลา 14.30 – 16.30 น.

สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 1 ห้องราชพฤกษ์ อาคารอมตะเซอร์วิสฯ

จัดโดย : สมาคมนักทรัพยากรมนุษย์อมตะนคร (HRA)