คำถามข้อกฎหมายแรงงานไทย

คำถาม ข้อกฎหมายแรงงานไทย…

                                           

พรบ.คุ้มครองแรงงาน 

1. ในกรณีที่บริษัทเข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาว ก็มีการสุ่มตรวจหาสารเสพติดแล้วพบพนักงานมีปัสสาวะเป็นสีม่วง บริษัทสามารถเลิกจ้างลูกจ้างได้ทันทีหรือไม่ หรือต้องส่งตำรวจและรอให้มีคำพิพากษาถึงที่สุด

ตอบ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

2. การที่นายจ้างระบุว่าพนักงานที่มีตำแหน่งหัวหน้าแผนกขึ้นไปหรือคนที่มีเงินเดือนเกิน 30,000 บาทไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลา  นั้นถูกต้องหรือไม่

ตอบ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

3. ถ้าบริษัทจะประกาศขยายอายุการเกษียณ จากอายุ 55 ปี เป็นอายุ 60 ปี เพราะขาดแคลนแรงงาน ทำได้ทันทีหรือต้องทำสัญญากับพนักงานเป็นรายคน

ตอบ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

4. กรณีพนักงานกะเวลาทำงานปกติ 16.00-24.00 น.ในวันรุ่งขึ้นเป็นวันหยุด ปรากฏว่าต้องทำงานล่วงเวลา ต่อตั้งแต่ 24.00 – 08.00 น. จะถือว่าเป็นการทำงานล่วงเวลาในวันหยุดหรือเป็นการทำงานล่วงเวลาในวันทำงานปกติเพราะเพิ่งทำงานปกติเสร็จ

ตอบ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

5. กรณีพนักงานทำงานมีเวลาทำงานปกติ คือ 08.00 – 17.00 น. บริษัทจัดให้พักเวลา 12.00 – 12.45 น. และให้พักอีกครั้งตอน 16.45 น. หรือใครจะกลับบ้านเลยก็ได้ ถือว่าเป็นการจัดเวลาพักถูกต้องหรือเพราะไม่มีการทำงานต่อหลังพักอีก

ตอบ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

6. ถ้านายจ้างและลูกจ้างตกลงทำงานต่อเนื่องโดยไม่พัก  20  นาที    ก่อนทำงานล่วงเวลาหลังเลิกงานตามมาตรา 27 ได้หรือไม่  เพราะพนักงานอยากรีบ ๆ ทำแล้วจะได้กลับบ้าน

ตอบ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

7. กรณีพนักงานละทิ้งหน้าที่ไม่มาทำงาน 3 วันทำงานขึ้นไป และไม่ยอมติดต่อใดๆ หรือนำทรัพย์สินของบริษัทที่มอบให้ใช้มาคืนบริษัทสามารถไม่จ่ายเงินเข้าบัญชีพนักงานคนนั้นจนกว่าจะมาสะสางกันได้หรือไม่ หรืออาจมีหนังสือว่าให้มารับเงินสดที่บริษัทพร้อมนำทรัพย์สินมาคืน แทนที่จะเอาเงินเข้าบัญชีธนาคารแบบที่เคยทำประจำจะได้หรือไม่

ตอบ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

8. กรณีการจ้างพยาบาลหรือแพทย์ให้มาทำงานในบริษัทที่ห้องพยาบาล   โดยทำสัญญาจ้างเป็นรายบุคคลกำหนดเวลาทำงานมอบหมายงานให้ต้องมาประจำตามเวลาที่กำหนดแต่ถ้ามาไม่ได้จะหาคนแทนได้แบบนี้ จะถือว่าเป็นการจ้างแรงงานหรือไม่

ตอบ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

9. กรณีพนักงานเป็นคนขับรถประจำตำแหน่งผู้บริหาร เวลามาทำงานปกติ 08.00 – 17.00 น. แต่บางวันผู้บริหารเข้าสายเลยแจ้งให้มารับเวลา 10.00 น. แต่ตอนเย็นไปงานช่วงทำงานหลัง 17.00 น. ไม่จ่ายค่าล่วงเวลาให้เพราะถือว่าต้องทำงานให้ครบ 8 ชั่วโมงก่อนจึงจะจ่ายค่าล่วงเวลาแบบนี้ผิดหรือไม่

ตอบ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

10. กรณีบริษัทหยุดเฉพาะวันอาทิตย์พนักงานขอเรียนในวันเสาร์ซึ่งเป็นวันทำงานปกติและจะทำงานในวันอื่นๆ ชดใช้แทนด้วยการทำงานเพิ่มขึ้นจากชั่วโมงทำงานปกติให้ครบ 8 ชั่วโมง ภายใน 1 สัปดาห์ นายจ้างจะมีความผิดที่ไม่จ่ายค่าล่วงเวลาที่ทำชดใช้หรือไม่

ตอบ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

11. ในกรณีพนักงานทำงานในคลังสินค้าหน้าที่ควบคุมการจัดเก็บสินค้าโดยปกติจะรับพนักงานจบวุฒิปวส.ด้านคอมพิวเตอร์ แต่พนักงานจบปริญญาตรีด้านการบริหาร สมัครใจจะทำงานในตำแหน่งนี้ตอนเข้ามาทำงาน เงินเดือน 9,000 บาท ปรากฏว่าฝ่ายบุคคลลาออกจึงต้องการคนทดแทน บริษัทจึงโอนย้ายพนักงานคนนี้มาทำงานฝ่ายบุคคล เพราะเห็นว่าจบวุฒิปริญญาตรี ให้เงินเดือน 14,000 บาท แต่มีสัญญาตกลงเป็นหนังสือว่าหากทำงานไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดจะย้ายกลับไป อยู่คลังสินค้าตามเดิม และลดเงินเดือนพนักงานคนนี้ให้เหลือ  9,000  บาท  ตามเดิม ได้หรือไม่

ตอบ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

12. บริษัทจำเป็นต้องให้พนักงานบางส่วนหยุดพักผ่อนประจำปี  เพราะเครื่องจักรเสียไม่มีงานให้ทำ แต่พนักงานบางคนยังทำงานไม่ครบ 1 ปี หรือได้ใช้วันหยุดครบแล้ว สามารถนำวันหยุดพักผ่อนประจำปีของปีหน้ามาสั่งให้พนักงานเบิกวันหยุดล่วงหน้าใช้ไปก่อน โดยถ้าพนักงานลาออกก่อนครบกำหนดได้รับสิทธิหยุดพักผ่อนก็จะถูกหักค่าจ้างคืนตามจำนวนวันที่ใช้ไปแล้ว ได้หรือไม่

ตอบ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

13. ตามมาตรา 34 ให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็นได้ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน แต่ปรากฏว่าบริษัทไม่ได้ระบุการลากิจไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พนักงานจะสามารถขอลากิจได้หรือไม่

ตอบ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

 

14. กรณีลูกจ้างแจ้งลาออกล่วงหน้า 4 เดือน แต่นายจ้างเมื่อทราบก็บอกว่าให้ออกได้ทันทีไม่ต้องมาทำงานเลย ถือว่านายจ้างบอกเลิกสัญญาเลยหรือไม่ และนายจ้างต้องจ่ายเงินค่าชดเชยรวมทั้งสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าด้วยหรือไม่และไปรับเงินทดแทนการว่างงานจากประกันสังคมกรณีเลิกจ้างได้หรือไม่

ตอบ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

15. กรณีจ้างคนต่างชาติ เป็นพนักงานสัญญาจ้างที่มีกำหนดเวลาแน่นอนอายุสัญญา 3 ปีทำงานเป็นผู้บริหารเมื่อสัญญาครบต้องจ่ายค่าชดเชยเลิกจ้างหรือไม่ รวมถึงค่าบอกกล่าวล่วงหน้าด้วย

ตอบ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

16. กรณีนายจ้างให้คนขับรถไปรับญี่ปุ่นที่สุขุมวิทในเวลา ตี 5 ของทุกวัน เพื่อมาทำงานที่โรงงานอยุธยาให้ทัน 07.30 น. แต่เวลาทำงานจริงๆ ของบริษัทคือเริ่ม 08.00 น. ต้องจ่ายค่าล่วงเวลาตั้งแต่เวลาออกจากบ้าน หรือเวลาถึงบ้านญี่ปุ่นหรือเวลาตั้งแต่  07.30-08.00 น.

ตอบ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

17. กรณีมีงานเร่งด่วนในวันหยุดตามประเพณี   บริษัทสั่งให้พนักงานมาทำงานแล้วให้หยุดในวันอื่นแทน ต้องจ่ายค่าทำงานในวันหยุดเพิ่มอีกหรือไม่ พนักงานไม่ยอมทำแม้บริษัทจะอธิบายแล้วว่าเป็นคำสั่งเร่งด่วนจากลูกค้าหากไม่ทำบริษัทจะเสียลูกค้า  ซึ่งเป็นความเสียหายอย่างร้ายแรง  จะทำอย่างไรได้บ้าง

ตอบ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

18. ระงับการจ่ายเช็คเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานที่ลาออก จนกว่าพนักงานจะนำเงินมาจ่ายหนี้ที่ลูกจ้างมีต่อนายจ้างได้หรือไม่

ตอบ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

19. กรณีตรวจพบโพยหวยหรือโพยแทงบอลในตัวพนักงานสามารถเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยและค่าบอกกล่าวล่วงหน้าได้หรือไม่

ตอบ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

20. ลูกจ้างจงใจขัดคำสั่งไม่ยอมเข้ารับการตรวจสารเสพติด  จะลงโทษทางวินัยขัดคำสั่งได้หรือไม่

ตอบ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

21. ค่าตอบแทนการขาย เป็นค่าจ้างหรือไม่ และหากถือเป็นค่าจ้างเวลาคิดค่าล่วงเวลาจะทำอย่างไรเนื่องจากแต่ละเดือนได้รับไม่เท่ากันแล้วแต่ยอดขาย

ตอบ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

22. เงินช่วยเหลือค่าทำงานในถิ่นธุรกันดาร ถือเป็นค่าจ้างหรือไม่เพราะจ่ายมานานเป็น 10 ปี ต่อมามีความเจริญมากขึ้นจะยกเลิกได้หรือไม่ ถ้าระเบียบมีเขียนไว้อย่างชัดเจนว่าบริษัทยกเลิกได้หากความเจริญมาถึง

ตอบ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

23. การหักค่าจ้างเพื่อชดใช้ค่าเสียหายในกรณีที่ลูกจ้างจงใจหรือประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายเพราะไม่ยื่นใบลาออกล่วงหน้า 1 งวดการจ่ายค่าจ้างหรือ 30 วันตามระเบียบการทำงาน นายจ้างจะหักจากเงินเดือนของลูกจ้างได้หรือไม่

ตอบ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

24. สัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลา 1 ปี แต่เมื่อครบสัญญาแล้วยังให้ทำงานเพราะต่างฝ่ายต่างลืมแบบนี้จะถือว่าเป็นการต่อสัญญาโดยปริยายไปอีก 1 ปี หรือกลายเป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอน และเมื่อครบ 2 ปี หากจะเลิกจ้างต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหรือค่าชดเชยอีกหรือไม่

ตอบ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

25. ห้ามเลิกจ้างพนักงานหญิงเพราะเหตุมีครรภ์  แต่ถ้าเลิกจ้างพนักงานหญิงตั้งครรภ์เพราะกรณีไม่ผ่านทดลองงานได้หรือไม่  เพราะทำงานได้ไม่เท่าคนไม่ตั้งท้องหรือหยุดงานบ่อยๆในระหว่างทดลองงาน

ตอบ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

26. กรณีลาป่วยไม่มีหลักฐาน แต่อ้างว่าได้ชี้แจงให้นายจ้างทราบแล้วตามกฎหมาย ปรากฏว่านายจ้างไม่เชื่อต้องทำเช่นไร

ตอบ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

27. กรณีมีการทำงานเป็นกะ แต่พนักงานที่จะมาทำงานต่อกะ ไม่มารับงานต่อ แบบนี้ถือเป็นงานฉุกเฉินจำเป็นบังคับให้พนักงานคนนี้ทำงานล่วงเวลาต่อได้หรือไม่ หากพนักงานไม่ยอม

ตอบ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

28. ในสัญญาจ้างมักจะระบุเงื่อนไขการจ้างว่างานที่ต้องทำมีอะไรบ้างและมักจะลงท้ายด้วยคำว่า “งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย” กรณีพนักงานเป็นวิศวกร รับเข้ามาทำงานในตำแหน่งวางแผนและควบคุมการผลิต ต่อมาหัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพลาออกจึงให้วิศวกรคนดังกล่าวทำงานในตำแหน่งควบคุมคุณภาพด้วยหากวิศวกรคนนี้ไม่ยอมทำได้หรือไม่ และนายจ้างมีสิทธิลงโทษฐานขัดคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของนายจ้างได้หรือไม่

ตอบ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

คำถาม  พรบ.แรงงานสัมพันธ์  2518

 

1. นายจ้างสามารถสั่งคณะกรรมการลูกจ้างให้หยุดงานชั่วคราวตามมาตรา  75  พรบ.คุ้มครองแรงงานโดยไม่ต้องขอต่อศาลได้หรือไม่

ตอบ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

2. ตามมาตรา  49  ให้มีการเลือกตั้งกรรมการลูกจ้างหรือแต่งตั้งใหม่นั้นเพราะจำนวนลูกจ้างลดลงเกินกึ่งหนึ่ง  หมายความว่า  สภาพของกรรมการลูกจ้างหมดไปหรือยัง?  หากหมด  มีผลตั้งแต่เมื่อไหร่? วันที่ลูกจ้างเหลือไม่ถึงกึ่งหนึ่ง

ตอบ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

3. จากข้อ 2. ถ้าลูกจ้างไม่ดำเนินการเลือกตั้งใหม่  และลูกจ้างบางคนที่เคยเป็นกรรมการลูกจ้างทำความผิด  

บริษัทสามารถลงโทษโดยไม่ต้องขออนุญาตศาลแรงงานได้หรือไม่

ตอบ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

4. กรรมการลูกจ้างทำความผิดและยอมรับสารภาพและยินดีให้ลงโทษโดยตกลงทำเป็นหนังสือว่าไม่ต้องขออนุญาตจากศาลแรงงานสามารถกระทำได้หรือไม่

ตอบ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

5. ผลกระทบจากน้ำท่วมใหญ่  นายจ้างได้เลิกจ้างพนักงานจำนวนมากเพราะปิดกิจการบางส่วน  รวมทั้งกรรมการลูกจ้างแต่จ่ายเงินค่าชดเชยให้ตามกฎหมาย  โดยไม่ได้ขออนุญาตศาลก่อนเพราะไปศาลไม่ได้  เนื่องจากน้ำท่วม  หากศาลสั่งให้รับกลับเข้าทำงานนายจ้างสามารถทวงถามเงินค่าเลิกจ้างคืนจากพนักงานได้หรือไม่

ตอบ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

6. การแต่งตั้งกรรมการลูกจ้างจะนับตามโควต้าพนักงานทั้งหมดที่มีหรือเฉพาะที่ตั้งแต่ละสาขา  หากบริษัทมีโรงงานตั้งอยู่ในอยุธยา  ปราจีน  สระบุรี

ตอบ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

7. เคยมีคำพิพากษาให้นายจ้างสามารถให้กรรมการลูกจ้างอยู่นอกโรงงานโดยจ่ายค่าจ้างเป็นปกติ  ไม่ทราบว่ายังทำได้หรือไม่  เพราะที่บริษัทมีกรรมการลูกจ้างบางคนชอบสร้างปัญหาภายใน  แต่บริษัทยังคงอนุญาตกรรมการลูกจ้างคนอื่นๆ ที่มาทำงานให้มีการประชุมกันทุกๆ 3 เดือนตามกฎหมาย  แต่ไม่ให้กรรมการลูกจ้างคนนั้นเข้ามาในพื้นที่นายจ้างทำได้หรือไม่  จะเข้าข่ายการขัดขวางปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการลูกจ้างตามมาตรา  52  หรือไม่  เพราะเข้ามาแล้วชอบป่วนประจำ

ตอบ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

8. มีข้อตกลงสภาพการจ้างเรื่องรางวัลความเพียรไม่หยุดงาน  ลางาน  ในหนึ่งปี  หากพนักงานท่านใดไม่ขาด  ไม่สาย  ไม่ลาทุกประเภท  บริษัทฯ จะจ่ายโบนัสเพิ่มอีกหนึ่งเดือน  มีประเด็นอยู่ว่า  ปี 2554 ช่วงน้ำท่วม  เดือนตุลาคมถึงต้นเดือนธันวาคม  พนักงานไม่ได้มาทำงาน  และบริษัทฯ ก็เปิดทำงานไม่ได้ในช่วงดังกล่าว  ในกรณีนี้  บริษัทฯ จะอ้างว่า  พนักงานไม่ได้มาทำงานทุกวันดังนั้นพนักงานไม่มีความเพียรพยายาม  ตามที่ได้ตกลงกันไว้  ได้หรือไม่?

ตอบ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

9. เคยอ่านคำพิพากษาฎีกาเมื่อสองสามปีมานี้  กรณีสหภาพแรงงานยื่นข้อเรียกร้องให้ปรับพนักงานรายวันเป็นรายเดือนแต่ไม่ระบุว่าคูณด้วยกี่วัน  บริษัทนายจ้างจึงคูณด้วย  26  วัน  ทำไมศาลจึงพิพากษาว่านายจ้างสามารถทำได้เพราะเมื่อหารด้วย  30  แล้วค่าจ้างต่อวันยังสูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมาย  แต่ถ้าทำงานล่วงเวลาแล้วต้องหารด้วย  30  กลายเป็นค่าทำงานล่วงเวลาหรือทำงานในวันหยุดน้อยลงกว่าเดิมแบบนี้ไม่มีปัญหา  ผิดกฎหมายหรือคะ?

ตอบ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

10. ตามมาตรา  76 (2)  บริษัทสามารถหักเงินค่าจ้างเป็นค่าสมาชิกสหภาพแรงงานได้  และเมื่อสหภาพแรงงานยื่นข้อเรียกร้องให้หักเงินค่าจ้างพนักงานเป็นค่าสมาชิกสหภาพ  บริษัทสามารถปฏิเสธได้หรือไม่  เพราะบริษัทไม่อยากยุ่งเกี่ยวด้วยและเป็นภาระคนทำบัญชีเงินเดือน

ตอบ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

11.  สหภาพแรงงานได้แต่งตั้งผู้จัดการฝ่ายผลิตที่สนับสนุนสหภาพแรงงานให้เป็นกรรมการลูกจ้างโดยการแต่งตั้งจากสหภาพแรงงานได้หรือไม่

ตอบ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

12.  ข้อตกลงสภาพการจ้างระหว่างนายจ้างกับสหภาพมีระบุว่ามีผลใช้บังคับ  2  ปี  แต่ปรากฏว่าเมื่อครบกำหนดสหภาพไม่ได้ยื่นข้อเรียกร้องใดๆ  จะถือว่าข้อตกลงนั้นหมดสิ้นไปทั้งหมด  หรือมีอายุต่อไปคราวละ  1  ปี เหมือนกรณีที่ไม่ได้เขียนอายุสัญญาข้อตกลงเอาไว้ว่ามีอายุนานเท่าใด

ตอบ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

คำถาม พรบ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533

 

1. ค่ากะ, เบี้ยขยัน, ค่าน้ำมัน, ค่าเช่าบ้าน ถือเป็นค่าจ้างตามพรบ.ประกันสังคมหรือไม่ และมีหลักในการพิจารณาว่าเงินประเภทใดเป็นค่าจ้างตามพรบ.ประกันสังคม

ตอบ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

2. พนักงานประสบอุบัติเหตุบนรถรับส่งของบริษัท จะได้รับความคุ้มครองจากประกันสังคมหรือกองทุนเงินทดแทน

ตอบ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

3. บริษัทจำเป็นต้องลดจำนวนพนักงานลง และถ้าพนักงานทำหนังสือตกลงยินยอมให้นายจ้างเลิกจ้าง เพราะต้องการรับเงินทดแทนการว่างงานจากการเลิกจ้างซึ่งมากกว่ากรณีลาออก แบบนี้ตามกฎหมายถือว่าสมัครใจลาออกเองหรือถูกเลิกจ้างเพราะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องยกเว้นภาษี 300,000 บาทด้วย

ตอบ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

4. กรณีพนักงานมีตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ ต้องหักเงินส่งประกันสังคมได้หรือไม่ และกรณีเป็นผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ต้องหักเงินประกันสังคมได้หรือไม่เพราะได้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนนายจ้าง ทั้งสองกรณีนี้สามารถใช้สิทธิชราภาพได้หรือไม่

ตอบ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

5. พนักงานวิวาทกันในโรงงาน ฝ่ายบุคคลเข้าไปห้ามแล้วโดนลูกหลงบาดเจ็บแบบนี้ถือว่าเจ็บป่วยในงานหรือไม่

ตอบ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

6. ลูกจ้างประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 30 วัน ได้รับค่าทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนเท่ากับร้อยละ 60 ของค่าจ้างรายเดือนแล้ว ลูกจ้างจะใช้สิทธิเรียกร้องค่าจ้างจากนายจ้างในระหว่างเวลาที่หยุดรักษาตัวได้อีกหรือไม่ และที่ถูกต้องแล้ว นายจ้างควรจ่ายเพิ่มอีกร้อยละ 40 ที่เหลือ หรือต้องจ่ายเต็ม 100 หรือไม่ต้องจ่ายเลย

ตอบ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

7. กรณีฝ่ายชายไม่จดทะเบียนสมรสกับฝ่ายหญิงมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูบุตรได้หรือไม่และการเบิกเงินช่วยเหลือคราวละ 2 คน โดยไม่จำกัดจำนวนบุตรใช่หรือไม่

ตอบ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

8. การขอใช้สิทธิทางประกันสังคม ที่ระบุว่าต้องมารับสิทธิภายใน 2 ปี มิเช่นนั้นจะโอนเงินเข้ากองทุนประกันสังคม ทางสำนักงานประกันสังคมมีอำนาจดำเนินการเช่นนั้นหรือไม่

ตอบ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

9. นักศึกษาทำงานช่วงปิดเทอม และมีการจ่ายค่าจ้างให้ จำเป็นต้องหักเงินส่งประกันสังคมหรือไม่เพราะเดี๋ยวก็กลับไปเรียนต่อแล้วและนักศึกษาฝึกงานที่ได้รับเบี้ยเลี้ยงจำเป็นต้องหักเงินส่งประกันสังคมด้วยหรือไม่

ตอบ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

10. ในกรณีที่ลูกจ้างไม่พอใจที่ถูกเลิกจ้าง จึงทำร้ายผู้จัดการฝ่ายบุคคลถึงเสียชีวิตในบริเวณโรงงานแต่เป็นเวลาเลิกงานแล้ว แบบนี้ถือเป็นเสียชีวิตจากสาเหตุการทำงานหรือไม่

ตอบ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

————————————————————————————————-