การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย

  • Home
  • ข่าวสาร
  • การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย

สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PersonnelManagement Association of Thailand หรือรู้จักกันดีในนามของ PMAT)ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 ไปเมื่อวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555 ณ ห้องเลอ คองคอร์ด บอลรูม โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอร์ คองคอร์ด กรุงเทพฯ โดยมีอ.ไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น ได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำปี 2555-2556