การปรับปรุงข้อบังคับในการทำงาน

หัวข้อบรรยาย “การปรับปรุงข้อบังคับในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่”

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา : 09.30 – 16.30 น.

สถานที่ : ทวารวดี รีสอร์ท บีดับเบิ้ลยู ซิกเนเจอร์ คอลเลคชั่น

จัดโดย : ชมรมบริหารงานทรัพยากรบุคคล 304

Tags: