กฎหมายแรงงานใหม่ รู้จริงก่อนใคร พร้อมรับมือก่อนใคร ได้ใจCEO

  • Home
  • บรรยาย
  • กฎหมายแรงงานใหม่ รู้จริงก่อนใคร พร้อมรับมือก่อนใคร ได้ใจCEO

บรรยาย หัวข้อ “กฎหมายแรงงานใหม่ รู้จริงก่อนใคร พร้อมรับมือก่อนใคร ได้ใจ CEO”

วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น.

สถานที่ : ศูนย์การเรียนรู้ เครือบริษัทสมบูรณ์

จัดโดย : ชมรมอมตะซิตี้