กฎหมายแรงงานเพื่อพัฒนาองค์กร

บรรยายหัวข้อ”กฎหมายแรงงานเพื่อพัฒนาองค์กร”

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562

สถานที่ : เมเจอร์อเวนิว ชั้น 4 โรงภาพยนต์ที่ 1  อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ณ เมเจอร์อเวนิว ชั้น 4 โรงภาพยนต์ 1 จังหวัดชลบุรี

 

Tags: