กฎหมายแรงงานเบื้องต้น (Basic Labor Legal)

หลักสูตร :   กฎหมายแรงงานเบื้องต้น (ฺBasic Labor Legal) 

จัดโดย :     บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด

วันที่ :        วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559 

เวลา :        09:00 -16:00 น.

สถานที่ :     ห้องประชุม บจก. ทอสเท็มไทย