กฎหมายแรงงานสำหรับบริษัท ในกลุ่มน้ำตาล

ผู้จัดโดย :  บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด

หลักสูตร : อบรมกฎหมายแรงงาน กฎหมายแรงงานสำหรับบริษัท ในกลุ่มน้ำตาล

วันที่ :  22 กรกฎาคม 2563

เวล่า :  13.30 – 16.30 น.

สถานที่ : บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด  ตึก IBM ชั้น 18

มีผู้เข้าร่วมฟังบรรยายในห้อง จำนวน 19 คน และมีการบรรยายผ่านระบบ zoom เน้นการถาม-ตอบ

ข้อสงสัยในเรื่องกฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน

…………………………………………………………………………………………

Tags: